Bezpečnost potravin

E

Vydáno: 10. 11. 2004
Autor:

E-číslo - extruze

E-číslo (E-number) = E-kód
Kód aditiv podle číselného systému EU.
Použití některých aditiv je přísně omezeno přípustným stanoveným množstvím a jen do určených potravin, zatímco jiná aditiva se mohou přidávat v množství potřebném k dosažení technického efektu („quantum satis“) aniž by byl stanoven jejich číselný limit.
Seznam čísel E najdete zde. (sk, kvas)

Escherichia coli
Escherichia coli
je podmíněně patogenní bakterie (může, ale nemusí u člověka vyvolat onemocnění), která se běžně vyskytuje ve střevním traktu lidí a vyšších obratlovců. Její teplotní optimum je 37 °C, je značně odolná, ve vlhkém prostředí (v pitné a odpadní vodě, ve výkalech aj.) relativně dlouho přetrvává vitální a používá se proto s jinými koliformnímí bakteriemi (tj. bakteriemi, které při teplotě 30 °C zkvašují laktózu za vzniku kyselin a plynu) jako indikátor fekálního znečištění vody a potravin, který signalizuje potenciální přítomnost střevních patogenů (salmonel, shigel aj.). E.coli se ničí při teplotě 60 °C za 30 minut, varem během jedné minuty, při skladování potravin v chlazeném nebo zmrazeném stavu přežívá. Většina kmenů E. coli je za běžných podmínek nepatogenní, za určitých okolností (oslabení organismu, nemoc, atd.) se ale chovají jako patogeny a mohou způsobovat akutní i chronické zánětlivé procesy.
Závažnými střevními patogeny a původci četných průjmových onemocnění po celém světě jsou bakteriální kmeny E. coli produkující verocytotoxin (VTEC). Tyto bakterie se mohou nacházet v syrovém či nedostatečně uvařeném mase, nepasterovaném mléce a mléčných výrobcích, syrové zelenině a nepasterované jablečné šťávě.  (kop)

Extruze
Extruze je technologický proces zpracování potravin (ale i krmiv a jiných produktů), při kterém se zvlhčené škrobnaté materiály s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny plastifikují a tepelně upravují kombinovaným působením tlaku, tepla a mechanických střihových sil. Zařízení, v kterém tento proces probíhá se nazývá extrudér. Surovina se stlačuje v extruzním válci pomocí šneku, přičemž dochází k jejímu zahřátí, zmazovatění škrobu a denaturaci bílkovin. Na výstupním konci extrudéru prochází ztekucená masa tvarovací matricí a v důsledku dekomprese a rychlého odpaření vlhkosti dochází k expanzi výrobku. Nejpoužívanější surovinou extruzně zpracovávanou pro potravinářské účely je kukuřičná krupice, dále se používá pšeničná mouka, čiroková krupice, rýže, bramborové vločky, některé druhy luštěnin atd. K ochucování se používají přírodní aromatické látky, koření, olejnatá semena, syntetická aromata a barviva. Nejrozšířenější variantou je tzv. vysokotlaká krátkodobá extruze (HTST, high temperature short time), kterou se vyrábějí kupříkladu snídaňové cereálie, plochý křupavý chléb, instantní mouky a těstoviny, polévky, obalovací směsi, texturované bílkoviny a řada dalších výrobků.  (kop)