Bezpečnost potravin

Dvě nová nařízení EU pro snižování a regulaci salmonely

Vydáno: 4. 8. 2006
Autor:

Evropská komise schválila 1.8.2006 nařízení o snižování salmonely u nosnic a o pravidlech regulace salmonely.

Dvě nová nařízení EU pro snižování a regulaci salmonely
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 49958 ; Vydáno : 4.8. 2006 – Zdroj: Agronavigátor; Autor : Ing. Alexandra Kvasničková
Evropská komise schválila 1.8.2006 nařízení o snižování salmonely u nosnic a o pravidlech regulace salmonely.
Evropská komise schválila dne 1. srpna 2006 dvě nová nařízení zaměřená na snižování a regulaci výskytu salmonely u drůbeže a ve vejcích v EU.
První nařízení stanovuje cíle, kterých má být dosaženo při snižování výskytu salmonely u nosnic, což by následně mělo vést ke snížení kontaminace vajec salmonelou. Každý členský stát bude muset pracovat na snižování počtu nosnic infikovaných salmonelou s tím, že každý rok dojde ke snížení o specifické minimální procento, přičemž v členských zemích EU s vyšším výskytem salmonely bude toto snížení výraznější. První termín, ke kterému má být dosaženo pokroku, je stanoven na rok 2008. Členské státy budou muset předložit Komisi národní regulační programy zaměřené na snižování salmonely u nosnic počátkem roku 2007.
Druhé nařízení Komise stanovuje pravidla pro metody používané k regulaci salmonely u drůbeže, včetně povinné vakcinace nosnic od roku 2008 v těch členských státech, ve kterých je výskyt salmonely vyšší než 10 %.
Kromě těchto dvou nařízení schválených 1. srpna 2006 Komise rovněž hledá možnost co nejdříve zavést zákaz obchodování s vejci získanými z chovů infikovaných salmonelou.
 
Nálezy salmonely u nosnic v EU-25, v jednotlivých členských státech a v Norsku jsou uvedeny v předběžné zprávě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), která byla publikována dne 14. června 2006, viz Výskyt salmonely v chovech nosnic.
 
 
Pozn. : V souvislosti s uvedenými nařízeními Evropská komise publikovala dne 1. 8. 2006 otázky a odpověditýkající se onemocnění způsobených salmonelou a jinými původci z potravin.