Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Dva výrobky společnosti Farma Kozí Hrádek přišly o značky KLASA a Regionální potravina do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
Kvalita potravin > Kvalita potravin

Dva výrobky společnosti Farma Kozí Hrádek přišly o značky KLASA a Regionální potravina

Vydáno: 27.4.2020
Tisk článku
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF

Farmě Kozí Hrádek s.r.o. byly odebrány značka KLASA pro výrobek Ondráš a značka Regionální potravina pro Čerstvé máslo - BIO. Jedním z důvodů k jejich odebrání bylo závažné porušení způsobu zajištění welfare zvířat. Výrobek Ondráš získal značku KLASA v loňském roce, Čerstvé máslo BIO bylo držitelem značky Regionální potravina od roku 2018.

Kontrola ze strany Státní veterinární správy (SVS), která se uskutečnila koncem letošního února, zjistila závažná porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, zejména nevhodné podmínky chovu skotu a jeho velmi špatný fyzický a psychický stav, dále nedostatky týkající se správného způsobu evidence zvířat, neplnění ohlašovací povinnosti SVS při exportu zvířat, nedodržení podmínek domácí porážky aj.

Na kontrolu výrobků oceněných značkou KLASA a Regionální potravina je kladen velký důraz. Z pravidelných kontrol dozorových orgánů (Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa) u výrobků oceněných značkou kvality KLASA a Regionální potravina vyplývá, že se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. Pokud dozorová organizace zjistí jakoukoli nesrovnalost, Státní zemědělský intervenční fond situaci okamžitě řeší. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informuje se veřejnost. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

KLASA je prestižní ocenění, které se uděluje jen prověřeným kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům. Ty musí splňovat platné legislativní požadavky a nadstandardní kvalitativní kritéria. Nároky pro udělení značky jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské legislativní požadavky. Vlastníkem je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ji administruje.

Značku Regionální potravina získávají každoročně nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích. Jedná se o produkty vyrobené v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality. Vlastníkem značky je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ji administruje.

Při jakýchkoliv pochybnostech o kvalitě výrobků oceněných značkami KLASA nebo Regionální potravina, se mohou spotřebitelé obrátit na infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět je obratem řešen a předán dozorovým orgánům k prošetření.

 

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF

Zdroj: SZIF

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021