Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Důležité odkazy  na portálu MZe ČR do kategorie

Kontakty > Kontakty
TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Důležité odkazy  na portálu MZe ČR

Vydáno: 21.3.2007
Tisk článku
Odkazy na webové stránky institucí zřizovaných MZe, výzkumné ústavy, školy, apod.

 

Důležité odkazy – portál ministerstva zemědělství ČR
 
      Organizace zřizované  ministerstvem
 
Státní veterinární správa ČR
Státní rostlinolékařská správa
Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústav zemědělských a potravinářských  informací
Česká plemenářská inspekce
Ústřední pozemkový úřad
Lesy ČR
Česká akademie zemědělských věd
Národní agentura pro zemědělský výzkum
Národní zemědělské muzeum  Praha
Ústav pro státní kontrolu  veterinárních  biopreparátů a léčiv
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický  fond, a.s.
 
 
OSTATNÍ ORGANIZACE
 
Budějovický Budvar
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko               
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod                      
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.         
České pivo                                                                                            
Řepařšký institut s.r.o. Semčice
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.                                          
MILCOM a. s.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze                                           
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích                         
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno                           
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze                      
Výzkumný ústav Silva Taroucy                                                     
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol                                          
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.                                
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.                         
 
VÝZKUMNÉ ÚSTAVY
 
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky                                 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.                                      
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.                                     
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.                          
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.                              
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.                             
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.                      
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.       
 
Informační portály  ministerstva
Portál farmáře
Portál VODA
Zánik povolení
 
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021