Bezpečnost potravin

Druhé kolokvium EFSA: kvalifikovaná presumpce bezpečnosti (QPS)

Vydáno: 17. 12. 2004
Autor:

Druhé kolokvium EFSA na téma “Kvalifikovaná presumpce bezpečnosti mikroorganismů v potravinách a krmivech” se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 13.–14. prosince 2004.

Při výrobě fermentovaných potravin (např. alkoholických nápojů, zakysaných mlék, másla, sýrů, chleba) se používá velké množství různých bakteriálních a plísňových mikroorganismů. Kromě mikroorganismů, které se dříve nepoužívaly při výrobě potravin pro člověka v EU ve významném množství (na ty se vztahuje nařízení o potravinách nového typu z roku 1997), nejsou mikroorganismy pro potravinářské účely ve Společenství předmětem regulace (na základě dlouhého používání se předpokládá, že jejich používání je bezpečné).

Naproti tomu mikroorganismy používané jako aditiva při výrobě krmiv nebo jako produkty na ochranu rostlin jsou značně regulovány. To vedlo k situacím, že stejné nebo velmi podobné kmeny používané volně v potravinách pro člověka jsou předmětem přísného hodnocení bezpečnosti, pokud se požaduje souhlas Společenství k jejich použití jako aditiva do krmiv.

Za účelem vyšetření toho, zda lze ve Společenství zavést systém podobný koncepci GRAS (Generally Recognised As Safe) v USA, připravily vědecké výbory DG Sanco (výbor pro potraviny, výbor pro výživu zvířat a výbor pro rostliny) pracovní dokument, který byl dán k veřejné diskusi. Tento dokument obsahuje návod, který by mohl vést k harmonizaci postupů při hodnocení bezpečnosti mikroorganismů používaných při výrobě potravin/krmiv bez vnášení zbytečných a tvrdých opatření v oblastech, ve kterých v současné době chybí legislativa a kde není velká obava o bezpečnost, zatímco  pozornost z hlediska bezpečnosti je zapotřebí obrátit do jiných oblastí.

Tento navrhovaný přístup byl označen jako “kvalifikovaná presumpce bezpečnosti (Qualified Presumption of Safety, QPS)” a definuje se jako “předpoklad založený na přijatelném důkazu”.

 

Cílem druhého kolokvia bylo zahájit vědeckou diskusi o postupu založeném na “kvalifikované presumpci bezpečnosti” a vyšetřovat alternativy, jak rozpracovat koncepci QPS do návrhu pro regulaci mikroorganismů ve Společenství, která je založena na spolehlivých vědeckých principech.

Pro kolokvium byly připraveny k diskusi tyto problematiky:

* Jaká informace je nezbytná k odhadu nebezpečí a rizik z mikroorganismů používaných při výrobě potravin a krmiv?

* Jaká informace je nezbytná k “presumpci bezpečnosti” mikroorganismů používaných při výrobě potravin a krmiv?

* Bude možné QPS přístup aplikovat na všechny mikroorganismy používané při výrobě potravin a krmiv?

 

Jako základní dokumenty pro diskusi byly zvoleny: pracovní dokument “O generickém přístupu k hodnocení bezpečnosti mikroorganismů používaných v krmivech/potravinách a při výrobě krmiv/potravin”, dále kompilace připomínek k tomuto dokumentu a relevantní recenzované články z vědecké literatury na uvedené téma.

 

Souhrn informací z kolokvia