Bezpečnost potravin

Dovoz a vývoz hovězího masa z EU

Vydáno: 6. 9. 2006
Autor:

Situace na trhu s hovězím masem v Evropské unii v roce 2005.

Dovoz a vývoz hovězího masa z EU
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50331 ; Vydáno : 15.8. 2006 ; Autor : Ing. Iva Hvízdalová
Situace na trhu s hovězím masem v Evropské unii v roce 2005.
V roce 2005 vzrostlo v Evropské unii celkové množství dováženého čerstvého a mraženého hovězího masa o 6 %, na 294 000 milionů tun. Přes 80 % bylo dovezeno z Brazílie a Argentiny. Hlavním důvodem pro celkový vzestup prodeje dováženého masa do Německa, Itálie a Nizozemska byl nárůst dovozů mraženého hovězího masa do zemí Evropské unie. Německo je největším odbytištěm těchto dovozů, ve výši 48 000 milionů tun. Spojené království Velké Británie a Severního Irska se stalo druhým největším odběratelem s 41 000 miliony tun. V porovnání s trhem s čerstvým masem poklesly dovozy zpracovaného hovězího o 4 %, na 110 000 milionů tun.
Vývoz hovězího masa z Evropské unie v roce 2005 poklesl. Snížení produkce hovězího masa ve státech Evropské unie, kombinované se silnou vnitřní poptávkou a nižším vývozem vedlo k poklesu objemu vyváženého hovězího masa v průběhu roku 2005. Export hovězího masa se snížil o jednu třetinu, na 149 000 tun čerstvého a mraženého hovězího masa. Vývozy na nejrozsáhlejší trh, do Ruska, klesly o 43 % na 89 500 milionů tun v důsledku velké konkurence levnějších Brazilských dovozů. Německo patří k nejvýznamnějším vývozcům s téměř jednou čtvrtinou všech vývozů, následována Irskem, Polskem, Španělskem a Itálií.