Bezpečnost potravin

Dotační titul 9.F.

Vydáno: 7. 5. 2004
Autor:

"Podpora poradenství v zemědělství"

Uzavírka příjmu žádostí,  které se podávají samostatně za každý předmět
dotace, je 31. května 2004. Žadatelé podávají zádost(i) na příslušném
pracovišti odboru Zemědělské agentury – Pozemkového úřadu dle sídla
podnikání (u právnické osoby) a dle trvalého bydliště (u fyzické osoby).
UPOZORNĚNÍ:
Do nákladů spojených s poradenskou službou nelze zahrnout
náklady na laboratorní rozbory.