Bezpečnost potravin

Doporučení pro nákup hub

Vydáno: 15. 11. 2004
Autor:

Zajištění bezpečnosti při prodeji hub, na co si dát pozor.

Sběr hub vyžaduje ostražitost, a proto musí, ti, kdo nabízejí houby, být podle vyhlášky 157/2003 Sb. držiteli osvědčení o znalosti hub, které vydává SZPI (podle vyhlášky 475/2002 Sb.). Tento kontrolní orgán rovněž zajišťuje kontrolu jakosti hub, podmínky prodeje a sledování obsahu cizorodých látek, a sice v houbách volně rostoucích, pěstovaných i sušených. Zjišťované výsledky ukazují na zvýšené obsahy těžkých kovů v plodnicích, takže je třeba nepřehánět konzumaci volně rostoucích hub, protože to nemusí vždy prospívat zdraví. Naopak zjišťované hodnoty radioaktivity jsou hluboko pod přípustnými limity. Přísnému dozoru je podrobena i mikrobiologická jakost sušených hub.
Čerstvé houby, s výjimkou pěstovaných žampionů, musí být pevné konzistence, dobře na sucho očištěné, bez cizích příměsí a nečistot. Houby nesmějí být přestárlé, plesnivé, zapařené a nadměrně vlhké. Mohou být rozděleny nejvýše jedním řezem, klobouk však musí být spojen s třeněm. Loupání klobouků hub není dovoleno s výjimkou klouzků.
Prodávány mohou být jen druhy hub vyjmenované ve vyhlášce, přičemž musí být splněny zde uvedené požadavky .
.
Volně rostoucí houby smějí být použity nejpozději tři dny od data sběru, pěstované houby 5 dní od data sběru.

Sušené houby mají být skladovány v suchu (relativní vlhkost do 65 %) při teplotách do 20 oC.

Zde najdete upozornění, na co si dát při nákupu hub pozor. (sk)