Bezpečnost potravin

Doporučení pro nákup čerstvého ovoce a zeleniny

Vydáno: 15. 11. 2004
Autor:

Uvádějí se základní požadavky, je zdůrazněna nutnost pečivého výběru při nákupu.

Při nákupu ovoce a zeleniny se doporučuje:
–         zboží co nejdůkladněji prohlédnout, zvláště v případě balení v odnosných taškách, síťkách apod. mohou být tyto obaly často voleny tak, aby menší nedostatky nebyly zřejmé,
–         v extrémně chladném zimním období nenakupovat v pouličních stáncích,
–         k posouzení čerstvosti chřestu na řezu požádat o odstranění papírového obalu,
–         nekupovat jakkoli znečistěné nebo dokonce vykrájené plody.
Pro čerstvé ovoce, zeleninu, skořápkové plody, brambory a houby platí v ČR požadavky vyhlášky 157/2003 Sb.:
–         ovoce, zelenina i brambory musí být celé, čerstvé, zdravé, bez známek hniloby a plísní, obsahující všechny základní části, ve stadiu technologické zralosti (tzn. dostatečně vyvinuté a zralé), očištěné, zbavené nežádoucích cizích příměsí,
–         u některých druhů jsou důraznější požadavky na čerstvost vzhledu  (např. u zeleniny třídy „Extra“),
–         některé plody (např. jahody) nesmějí být prané,
–         přítomnost škůdců (červivé plody) a deformací (např. způsobeným mšicemi)je povolena jen v rámci přípustných tolerancí,
–          pokud bylo čerstvé ovoce nebo zelenina po sklizni povrchově ošetřeno konzervačními nebo jinými látkami v souladu s vyhláškou 304/2004 Sb. (např. u citrusů fungicidy E230, E 231 a E 232), nebo některých plodů voskem (např. mango), musí být údaj o tom uveden.

Další informace ohledně prodeje ovoce, zeleniny a brambor na tržišti

Další informace ohledně nebezpečí prodeje namrzlých produktů
 (sk)