Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Doporučení pražských hygieniků pro provozovatele potravinářských podniků v souvislosti s pandemií koronaviru do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Doporučení pražských hygieniků pro provozovatele potravinářských podniků v souvislosti s pandemií koronaviru

Vydáno: 16.3.2020
Tisk článku
Autor: HSHMP
HSHMP doporučuje následující opatření

Vzhledem k známým způsobům, kterým se šíří koronavirus (SARS-CoV-2), tj. kapénkovou nákazou, osobním kontaktem s nemocným nebo prostřednictvím povrchů, kterých se nemocný dotýkal, Hygienická stanice hlavního města Prahy dále jen „HSHMP“) doporučuje provozovatelům potravinářských podniků (např. restauracím, prodejnám i výrobnám) přijmout následující opatření:

 

 

1/

Personál opakovaně proškolit v zásadách osobní a provozní hygieny a zabezpečit podmínky pro jejich uplatňování (mytí a osušování rukou, popř. desinfekční prostředky).

2/

Zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí být v provozu potravinářského podniku.

3/

Při výrobě nebo manipulaci s dále tepelně neošetřovanými potravinami (např. lahůdkářské, pekařské) používat ochranné pomůcky (jednorázové rukavice, pláště, případně roušky).

4/

Pravidelně čistit a desinfikovat pracovní plochy, pracovní pomůcky případně madla zařízení, kliky a další místa, kterých se zaměstnanci nejčastěji dotýkají, včetně sociálních zařízení, a to desinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem.

5/

U vratného nádobí v gastronomických provozech zajistit mytí při co nejvyšší teplotě. Při ručním mytí, zejména sklenic využívat spulboye s desinfekčním roztokem a následným důkladným opláchnutím.

 

V potravinářských zařízeních, kde se pohybují zákazníci (prodejny, restaurace apod.) dále:

 

6/

Nad rámec běžného úklidu a čištění odbytových prostor se zaměřit na místa a plochy nejčastějšího dotyku zákazníků a ty co nejčastěji otírat a desinfikovat vhodným prostředkem s plně virucidním účinkem (např. jednorázové desinfekční utěrky).

7/

Poučit obsluhující personál, aby minimalizoval úzký kontakt s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky respiračního onemocnění, jako je kašel a kýchání.

8/

V prodejnách upřednostňovat prodej baleného zboží.

9/

V prodejnách s prodejem nebalených, dále tepelně neošetřovaných potravin zajistit dostatek pomůcek pro hygienickou manipulaci se zbožím (podávky, kleště, jednorázové rukavice, apod.), upozorňovat zákazníky na povinnost hygienického chování formou vyvěšených upozornění, rozhlasu nebo nejlépe stálého dohledu obsluhy.

10/

Další informace můžete nalézt na webových stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz nebo Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/

 

V Praze 14.3. 2020

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021