Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Doporučení EFSA/WHO k metodě TTC do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Doporučení EFSA/WHO k metodě TTC

Vydáno: 16.3.2016
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Zpráva EFSA/WHO uvádí doporučení pro metodu „toxikologicky relevantní práh“.Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnily zprávu ze společného workshopu, který přezkoumával metodu „toxikologicky relevantní práh“ (TTC, Threshold of Toxicological Concern) pro hodnocení chemických rizik.

Odborníci, kteří se zúčastnili setkání, se shodli, že metoda TTC je vhodná jako skríningový nástroj pro hodnocení expozice nízkým dávkám chemických látek a identifikování chemických látek, u kterých jsou nezbytné další údaje k hodnocení rizika pro lidské zdraví.
 
Experti učinili řadu návrhů na zlepšení a rozšíření metody TTC, včetně revize rozhodovacího stromu, založeného na současných znalostech vědy a dostupných toxikologických databázích.

Vědci také doporučili, aby bylo zřízeno trvalé úložiště pro data, která jsou podporována TTC a Cramer klasifikačním schématem, sloučením stávajících databází, za použití jasných kritérií pro zařazení do oboru.

Mluvčí EFSA uvedl, že úřad nyní zvažuje, jak nejlépe začlenit doporučení expertní skupiny do své praxe hodnocení rizik.

Zpráva byla dokončena po osmitýdenní on-line veřejné konzultaci provedené EFSA a WHO.

Co znamená přístup TTC?
TTC přístup je skríningový nástroj pro stanovení priorit pro hodnocení bezpečnosti chemických látek, je-li expozice člověka odhadována jako nízká, ale údaje o riziku nejsou kompletní. Tento přístup se nepoužívá, pokud jsou dostupné údaje o hodnocení specifických sloučenin a o jejich toxicitě nebo pokud jsou požadovány v rámci stávajících předpisů.

Event report: Review of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) approach and development of new TTC decision tree

Outcome of a public consultation on the conclusions and recommendations of the EFSA–WHO workshop on the TTC approach

FAQ: Threshold of Toxicological Concern


Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021