Bezpečnost potravin

Doporučení ČZPI při nakládání s potravinami v záplavových oblastech

Vydáno: 20. 8. 2002
Autor:

pozor na zničené nebo poškozené potraviny vlivem vlhkosti

V souvislosti se záplavami, které zasáhly značnou část území České republiky, upozorňuje Česká zemědělská a potravinářská inspekce občany, aby byli při používání potravin v postižených oblastech obezřetní. Potraviny, které měli spotřebitelé v těchto oblastech v zásobě nebo které hodlají v těchto oblastech nakupovat, mohou být vlivem zvýšené vlhkosti poškozeny nebo zcela zničeny. Potraviny mohou být také kontaminovány choroboplodnými zárodky. Z tohoto důvodu doporučuje ČZPI řídit se následujícími radami:
1. Zásadně nekonzumovat potraviny s prošlým datem použitelnosti.
2. Nekonzumovat potraviny, které přišly do styku se záplavovou vodou, nejde-li o potraviny hermeticky uzavřené. Je to zejména z důvodu možné kontaminace choroboplodnými zárodky. V případě hermeticky uzavřených potravin zkontrolovat, zda nedošlo k porušení obalu a tím i k případné kontaminaci obsahu. Při jakémkoli podezření raději takové potraviny vůbec nekonzumovat.
3. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat i trvanlivějším potravinám, vyžadujícím skladování v suchém prostředí (trvanlivé pečivo, těstoviny, mouky, čaj, koření, káva atd.). Vlivem zvýšené vlhkosti vzduchu může u nich snadno dojít k zatuchnutí a popřípadě i zplesnivění. Namístě je proto bedlivá vizuální kontrola takových potravin a v případě zjištění viditelného růstu plísní nebo jiných změn (netypická vůně, evidentní navlhnutí, spečený obsah, barevné změny atd.). Narušené potraviny nekonzumovat, a to ani po odstranění poškozených částí.
4. Zmražené potraviny, které byly vlivem odpojeného elektrického proudu rozmraženy, v žádném případě znovu zamrazovat. Rovněž potraviny, které je potřeba skladovat při nižších teplotách v chladničce, mohly být vlivem výpadku elektrického proudu, a tím i zvýšenou skladovací teplotou poškozeny. Proto je třeba dobře zvážit jejich případnou konzumaci.
5. Pozor při konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny. Plody, které jsou viditelně poškozené, rozměklé nebo napadené plísní, případně hnilobou, by spotřebitelé neměli konzumovat, a to ani po vykrájení napadených částí. Inspekce nedoporučuje konzumovat ani ovoce a zeleninu, která byla v přímém kontaktu se záplavovou vodou. V každém případě je potřeba ovoce a zeleninu před konzumací velmi pečlivě omývat.
www.czpi.cz
RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – tisková mluvčí ČZPI, tel/fax: 05/42213038