Bezpečnost potravin

Doporučená „akční hodnota“ pro akrylamid

Vydáno: 3. 9. 2002
Autor:

návrh limitu Spolkového institutu pro ochranu spotřebitele a veterinární medicínu

Vzhledem k tomu, že zatím není dost podkladů pro stanovení nejvyššího přípustného množství akrylamidu v potravinách, navrhl Spolkový institut pro zdravotní ochranu spotřebitele a veterinární medicinu (BgVV) stanovit „akční hodnotu“ 1000 μg/kg potraviny jako první krok rasantního postupného snižování. Podle názoru odborníků nelze otálet se zavedením opatření na snižování této látky v potravinách, protože lidé jsou jejím dlouhodobým příjmem již značně ohroženi. Cílem by mělo být, snížit tuto hodnotu postupně na nejnižší možnou míru.
Obrovská množství akrylamidu byla prokázána v sacharidických potravinách, které byly podrobeny silnému ohřevu (přes 3000 μg/kg potraviny). Naproti tomu nebyl prokázán v ovoci, zelenině, mase a ve vařených nebo dušených potravinách. I když existují domněnky o faktorech, které se podílejí na mechanismu tvorby akrylamidu, nic není zatím prokázáno.
Akční hodnota by zatím postihla především smažené bramborové lupínky a v menší míře různé křupky a sušenky. Je však třeba počítat i s tím, že významným zdrojem akrylamidu mohou být i potraviny připravované v domácnostech.
Lebensm. Ztg., 2002, č. 34, s. 38