Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Domácí porážky skotu snazší do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Domácí porážky skotu snazší

Vydáno: 29.1.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28. 1. 2013.

Hned druhý právní předpis, který byl v tomto roce publikován ve sbírce zákonů (nese tedy číslo 2/2013), je vyhláška, která zase o něco usnadní život drobným zemědělcům. Jedná se o vyhlášku Ministerstva zemědělství, která závazně stanovuje, co musí žadatel o domácí porážku skotu oznámit Krajské veterinární správě. Domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců, ale i jelenovitých z farmových chovů, je v ČR povoleno provádět od ledna loňského roku.

Administrativní podmínky jsou pouze dvě: Chovatel musí požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení provádět domácí porážky výše vyjmenovaných zvířat, které mu je uděleno na dobu 3 let, a pak musí každou jednotlivou porážku oznámit téže krajské veterinární správě nejméně 7 dní předem. Nová vyhláška pak stanovuje, jaké přesně údaje musí být krajské veterinární správě v obou případech sděleny. Kromě identifikace chovatele, který chce domácí porážku provádět a krajské veterinární správy, která je o povolení žádána, je třeba do žádosti uvést telefonní nebo e-mailové spojení na chovatele, adresu hospodářství, popřípadě jiné určení místa, kde se nachází hospodářství, pokud adresu nelze uvést, a registrační číslo hospodářství.

V oznámení domácí porážky je třeba krajské veterinární správě sdělit zejména datum a čas domácí porážky, počet, druh a identifikační číslo poráženého zvířete a v případě skotu také datum narození. Je-li porážen skot, tak i způsob neškodného odstranění (likvidace) specifikovaného rizikového materiálu, tedy zejména střev, lebky a páteře.

Pro usnadnění orientace v těchto požadavcích vytvořila Státní veterinární správa pro zemědělce formuláře žádosti i oznámení, které splňují všechny požadavky nové vyhlášky. Lze je stáhnout z internetových stránek Státní veterinární správy www.svscr.cz v sekci formuláře ke stažení. Formuláře je možné vyplnit a podepsané zaslat běžnou poštou anebo je odeslat v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na e-mail příslušné krajské veterinární správy. K žádosti o povolení domácí porážky je nutné uhradit správní poplatek ve výši 200,- Kč, například formou kolku.

Pro úplnost dodáváme, že pro domácí porážky jiných zvířat než je skot a jelenovití z farmových chovů se nic nemění a lze je provádět stejným způsobem jako doposud. Tudíž i nadále je možné porážet pro spotřebu v domácnosti chovatele prasata a samozřejmě i drůbež, králíky, ale i ovce a kozy, bez oznámení místně příslušné krajské veterinární správě. Jen je třeba dodat, že produkty, maso, z domácí porážky lze použít pouze v domácnosti chovatele, tedy je není možné uvádět do oběhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021