Bezpečnost potravin

Dohledatelnost: pokyny EU

Vydáno: 16. 2. 2005
Autor:

Pokyny EU na implementaci nové evropské všeobecné potravinové legislativy týkající se dohledatelnosti (traceability), stahování výrobků z trhu, odpovědností, požadavků na bezpečnost, importů a exportů.

EU (Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat) odsouhlasila pokyny (guidelines), které mají napomoci s implementací nové evropské všeobecné potravinové legislativy (European General Food Law), která vstoupila v platnost 1. 1. 2005. Tato legislativa (tj. nařízení 178/2002) požaduje, aby všechny podnikatelské subjekty v oblasti výroby potravin a nápojů uchovávaly záznamy o každé dodávce od dodavatele i pro spotřebitele po dobu 5 let. Tento nový požadavek na dohledatelnost se aplikuje na všechny potraviny, živočišná krmiva a zvířata určená k produkci potravin.

Kromě dohledatelnosti (článek 18 nařízení 178/2002) se pokyny týkají odpovědností (článek 17 uvedeného nařízení), stahování potravin a krmiv z trhu (článek 19 a 20) v souvislosti s požadavky na bezpečnost potravin a krmiv (článek 14 a 15) a dále importů a exportů (článek 11 a 12).

 

Vydané pokyny mají napomoci harmonizované implementaci legislativních požadavků ve všech členských státech EU. Pokyny jsou k dispozici na internetových stánkách DG Sanco nebo v příloze.

 

Příloha : Pokyny k implementaci článku 11, 12, 17, 18, 19 a 20 nařízení (ES) č. 178/2002 [pdf ; 257603 bytů] (z 20. 12. 2004)

foodsafetytoday.com (z 3. 2. 2005)