Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Dobrá nákazová situace - ušetří se v příštím roce do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO

Dobrá nákazová situace - ušetří se v příštím roce

Vydáno: 28.12.2010
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.12. 2010.

Každým rokem se poněkud mění Metodika kontroly zdraví zvířat. Pro příští rok 2011 bude změna spočívat zejména v úspoře peněz v důsledku stále se lepšící nákazové situace hospodářských i volně žijících zvířat. Některá povinná vyšetření se ruší, u jiných se snižuje četnost.

U drůbeže je v reprodukčních chovech kura domácího (slepic) ve vztahu k výskytu salmonel natolik příznivá nákazová situace, že v roce 2011 zde bude vakcinace proti salmonelám pouze dobrovolná.

U domácích prasat se bude vyšetřovat jen 25 % poražených zvířat díky tomu, že se u nás nevyskytuje klasický mor prasat a ubývá i zjištění protilátek proti tomuto onemocnění u černé zvěře. A nebyl-li 6 měsíců v dotyčných okresech žádný výskyt protilátek u černé zvěře, budou se zde vyšetřovat pouze 3 % poražených prasat. V tomto ohledu se ruší i prohlídka ulovených divokých prasat. (Vyšetření na trichinelózu je jiná věc, to jsou lovci povinni i nadále).

U koní zaniká povinnost plošně vakcinovat proti chřipce, ovšem v případě „svodu“, tj. výstav, závodů apod., musí být kůň v imunitě i nadále.

V roce 2010 se naposledy vakcinovaly lišky proti vzteklině, ČR je prostá této nákazy od roku 2004.V roce 2011 se budou vyšetřovat jen 4 lišky na sto kilometrů čtverečních (ulovené i uhynulé).

Zajíci se budou vyšetřovat na brucelózu a tularemii jen na základě podezření, popřípadě podle požadavků monitoringu. To znamená 3 zajíci na sto kilometrů čtverečních a bude to zhruba 2 400 zajíců za rok.

Smyslem „nové“ Metodiky kontroly zdraví zvířat, kterou Státní veterinární správa ČR vypracovala a Ministerstvo zemědělství schválilo, je reflektovat zlepšující se nákazovou situaci a ušetřit peníze jak chovatelům, tak i ze státního rozpočtu. Plné znění Metodiky je k dispozici na stránkách SVS ČR a MZe ČR.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021