Bezpečnost potravin

Diář veterinárního lékaře EU na léta 2010 až 2011

Vydáno: 14. 3. 2011
Autor:

Publikace Evropské komise zaměřená na profesi “veterinární lékař”.

Diář veterinárního lékaře EU na léta 2010 až 2011 (viz příloha) vypracovalo Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a spotřebitele (GŘ SANCO) spolu se Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) a Federací veterinárních lékařů Evropy (FVE).

Stejně jako předchozí vydání obsahuje tento diář nejdůležitější data pro léta 2010 až 2011. K nim patří veterinární týden EU, který bude dne 30. dubna 2011 zahrnovat Světový den veterinárních lékařů. Mimoto je v diáři vyzdvižena řada dat, která souvisejí s událostmi Světového veterinárního roku 2011 („Vet2011“). Hlavním cílem Světového veterinárního

roku 2011 je zlepšit povědomí veřejnosti o povolání veterinárního lékaře a zdůraznit úlohu,

kterou veterinární lékaři hrají ve společnosti. Toto povolání oficiálně vzniklo před 250 lety

založením první veterinární fakulty v Lyonu ve Francii v roce 1761. Od té doby se obraz tohoto povolání značně změnil: veterináři se nyní účastní mnoha fází potravinového řetězce a spolu s dalšími odborníky vykonávají zásadní práci.

Obsah publikace:

* Zkratky
* Sdělení Johna Dalliho, komisaře EU pro zdraví a spotřebitelskou politiku
* EU v kostce
* Mapa Evropské unie
* Nejdůležitější data týkající se veterinární politiky EU
* Sdělení Bernarda Vallata, generálního ředitele Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE)
* Sdělení Waltera Windinga, prezidenta FVE
* Identifikace a sledovatelnost živých zvířat v EU
* Identifikace koňovitých v EU
* Sledovatelnost v potravinovém řetězci
* Sledovatelnost krmiv
* Zvláštní ustanovení týkající se označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
* Sledovatelnost vedlejších produktů živočišného původu
* „TRACES“ – obchodní řídící a expertní systém
* Dovoz pro osobní spotřebu
* Pas EU pro zvířata v zájmovém chovu
* Údaje o členských státech
* Veterinární fakulty v zemích EU
* Zajímavé internetové stránky s veterinární tématikou
* Užitečné referenční údaje
* Poznámky
* Kontakty

Příloha: Diář veterinárního lékaře EU na léta 2010 až 2011 (pdf, 5 MB, 180 stran)

Zdroj: EU Bookshop

Světový rok veterinářů 2011
Unie konstatuje důležitost veterinárního dozoru