Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019 – Abstrakty přednášek do kategorie

Aktuality > Aktuality

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019 – Abstrakty přednášek

Vydáno: 5.12.2019
Tisk článku
Autor: Společnost pro výživu
Abstrakty z konference pořádané Společností pro výživu

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019

Abstrakty přednášek ke stažení v pdf.

Prezentace Vám budou poskytnuty na vyžádání na e-mailu info@vyzivaspol.cz po předchozím souhlasu přednášejícího. Děkujeme za pochopení.


MUDr. Alena Šebková
Úvod do problematiky. Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů. OSPDL

MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. Jan Boženský, MUDr. Bohuslav Procházka, MUDr. Natália Szitányi, MUDr. Alena Šebková a kolektiv.
Rekapitulace výsledků ze studie „Výživa dětí časného věku“ z roku 2013-2014. SPV ve spolupráci s OSPDL

MUDr. Eva Kudlová, CSc.
Kojení, příkrm a obezita. 1.LF UK Praha

MUDr. Natália Szitányi
Zkušenosti s použitím Dotazníku pro vyhodnocení jídelníčku a stravovacích návyků batolat NUTRICHEQ v ordinaci PLDD. Ordinace PLDD a dětské gastroenterologie, Praha

MUDr. Zdeněk Zíma, doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., MUDr. Božena Kalvachová, CSc., doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., MUDr. Alena Šebková, MUDr. Jaroslav Škvor, prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Doporučení OSPDL a ČPS ČLS JEP k suplementaci dětí a dospívajících vitaminem D. OSPDL, ČPS ČLK JEP, SPV

Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková
Dotazy na dětskou výživu mimo ordinace praktických dětských lékařů. Nutriční terapeut

MUDr. Jan Boženský
Nadační fond 1000 dní do života v novém kabátě. Vítkovická nemocnice

Ing. Jana Vignerová, CSc.
Antropologie v pediatrii. SZÚ

MUDr. Ilona Hülleová
Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD. Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD)

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.
Vývoj obezity 2002 až 2018 u děti (11 až 15 let), návrhy a doporučení HBSC studie. Institut aktivního životního stylu, Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.
Hodnocení míry obezitogenity rodinného prostředí v rodinách s dětmi s normální nebo nadměrnou hmotností. Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Kateřina Krtičková
Dětská obezita jako symptom v praxi klinického psychologa. Psychologicko-terapeutické centrum léčby výživových poruch Alimentum, Liberec

MUDr. Jan Boženský
Guidelines léčby obezity pro praktického dětského lékaře. Vítkovická nemocnice

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Klinické aspekty dyslipoproteinemie v dětské a dospělé populaci. Předseda České společnosti pro aterosklerózu, 1. LF UK

MUDr. Bohuslav Procházka
Výsledky vyšetření krevních lipidů u rizikových dětí v ČR v roce 2016, porovnání s léty 1999 a 2007 (prezentace). Ordinace praktického lékaře a lékaře kardiologa pro děti a dorost

MUDr. Lenka Ťoukálková
Poruchy lipidů u dětí – lipidová poradna. Nemocnice T. Bati Zlín

MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
Dyslipoproteinémie – rodiny dětí s familiární hypercholestrelemií. FN Motol, 2.LF UK Praha

Doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
Genetické vyšetření familiární hypercholesterolemie u dětí. LF Masarykova univerzita Brno

 

Zdroj: Společnost pro výživu

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018