Bezpečnost potravin

Detoxifikace patulinu

Vydáno: 16. 2. 2012
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Konverze mykotoxinu patulinu na méně toxickou kyselinu desoxypatulinovou prostřednictvím biokontroly kvasinkovým kmenem Rhodosporidium kratochvilovae LS11.

Rhodosporidium kratochvilovae LS11

Jablka během procesu skladování mohou napadnout plísně. Infekce plísní Penicillium expansum způsobuje kontaminaci ovoce a ovocných výrobků mykotoxinem patulinem. Napadené ovoce je nejenom nevzhledné, ale představuje pro spotřebitele také nezanedbatelné zdravotní riziko z hlediska bezpečnosti potravin. Kontaminaci patulinem je ale možné zabránit a to biologickou cestou. V předchozích pokusech in vitro již bylo prokázáno, že kvasinkový kmen Rhodosporidium kratochvilovae LS11 za aerobních podmínek dokáže patulin rozložit. Při kontrole pomocí chromatografie v tenké vrstvě bylo prokázáno, že skvrna patulinu zmizela a ze dvou nově vzniklých ložisek patulinu v dalším průběhu reakce jedno ložisko zmizelo.
Vědci ze tří univerzit, italského státního Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR) a španělské univerzity v Cádizu nyní objasnili mechanismus biologické degradace patulinu. V rámci společného výzkumu použili 13C patulin, ložiska mykotoxinu byla identifikovaná pomocí NMR spektroskopie. Stabilním reakčním produktem je desoxypatulinová kyselina. V biologických testech s lidskými lymfocyty desoxypatulinová kyselina vykázala v porovnání s patulinem nižší toxicitu a na rozdíl od patulinu nereagovala in vitro s ložiskem thiol tripeptid glutathionu. Ošetření jablek kvasinkovým kmenem Rhodosporidium kratochvilovae LS11 vedlo k prokazatelné degradaci patulinu. Tvorba kyseliny desoxypatulinové z patulinu představuje novu biodegradační metodu, která je také detoxifikačním procesem.
Conversion of the mycotoxin patulin to the less toxic desoxypatulinic acid by the biocontrol trast Rhodosporidium kratochvilovae Strain LS11
J Agric Food Chem, 59, 2011, č. 21, s. 11571-11578