Bezpečnost potravin

Délka dne ovlivňuje imunitní stav březích prasnic a jejich selat

Vydáno: 24. 9. 2006
Autor:

Manipulace s délkou světelného dne může ovlivnit užitkovost prasnic, funkci imunitního systému selat a jejich reakci na stres.

Délka dne ovlivňuje imunitní stav březích prasnic a jejich selat
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 51684 ; Vydáno : 21.9. 2006 ; Autor : Ing. Pavla Schneiderová
Manipulace s délkou světelného dne může ovlivnit užitkovost prasnic, funkci imunitního systému selat a jejich reakci na stres.
Regulace délky světelného dne je neinvazivní a snadno použitelný postup pro zvýšení užitkovosti a podporu imunitního stavu zvířat. U krav stojících na sucho se při  8hodinové délce dne zvýšila v následující laktaci produkce mléka. Někteří odborníci uvádějí,   že u křečků a skotu se krátkým světelným dnem stimuluje imunitní systém.
Pokusy provedené s prasaty ukázaly, že dlouhý den (16 hodin světla) může ovlivnit jejich užitkovost. Prasnice chované při dlouhém světelném dni produkovaly těžší selata a jejich vrhy při odstavu byly větší než u prasnic chovaných při krátkém světelném dni. Selata od prasnic chovaných při dlouhém dni měla při odstavu vyšší hmotnost než selata od prasnic chovaných s 1 hodinou světla denně.
V pokusech provedených na univerzitě v Illinois zjišťovali vliv fotoperiody na užitkovost prasnic a jejich zdraví v pozdní březosti a během následující laktace a vliv na imunitní stav a užitkovost jejich selat. Závěr uvádí, že fotoperioda působí na selata v děloze a její vliv může trvat po celou laktaci.