Bezpečnost potravin

Dekontaminace hovězích jatečně upravených těl

Vydáno: 11. 6. 2004
Autor:

Odborníci z Ústavu konzervace potravin a technologie masa při VŚCHT v Praze v provozních podmínkách testovali dekontaminaci jatečně upravených těl (JUT) skotu.

Kombinace působení páry (0,6 MPa) a postřiku 2 % roztokem kyseliny mléčné (PURAC) byla použita na konci jateční linky asi 30 min p.m. Zákrok se ukázal být účinný, ihned po ošetření došlo ke snížení četností psychrofilních a mesofilních mikroorganismů v povrchové vrstvě (5 mm) o více než jeden řád. V průběhu skladování byl růst mikroorganismů na povrchu ošetřených JUT zpomalen ve srovnání s kontrolními vzorky evidentně působením mléčnanových iontů v povrchové vrstvě. Dekontaminační zákrok byl účinnější v případě více (záměrně) kontaminovaných vzorků. Uvedený způsob není určen jako řešení nedostatečné hygieny, nýbrž pro zvýšení výrobní jistoty v případě náhodného lokálního znečištění.
Na výzkumném úkolu se podíleli také odborníci z Výzkumného ústavu potravinářského v Praze a firmy Trumf, v Dolním Újezdě.
Informace byla prezentována na XXXI. semináři o jakosti potravin a potravinových surovin, který se konal 3. 3. 2004 v Brně v aule Mendelovy zemědělské a lesnické university. Sborník souhrnů sdělení ze semináře je k dispozici čtenářům Knihovny ÚZPI pod signaturou C 37443/31.
Ústav konzervace potravin a technologie masapři VŠCHT v Praze