Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Definovat GMO je stále složitější do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Definovat GMO je stále složitější

Vydáno: 18.5.2015
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
V EU se řeší otázka, co je vlastně GMO, resp. jaké techniky šlechtění vedou k jeho vzniku.

V USA se, dle článku "Seeds of change" v časopise Nature, letos zaseje herbicidně tolerantní řepka, kterou však producent – firma Cibus nepovažuje za geneticky modifikovaný organismus (dále „GMO“). Zmiňovaná řepka vznikla šlechtitelskou technologií, při které nedošlo k vnesení cizorodých genů, ale pouze ke změně několika nukleotidů v rostlinné DNA. Tato technologie se v angličtině nazývá gene editing, tj. editace, úprava genů.

Firma Cibus věří, že jejich řepka bude bez problémů přijata i v EU, neboť nebude stigmatizována jako GMO. Nahrává tomu např. i vyjádření příslušných německých úřadů, kde tuto řepku za GMO nepovažují.

Přesto lze v EU očekávat určité problémy. Aktuálně se totiž řeší otázka, co je vlastně GMO, resp. jaké techniky šlechtění vedou k jeho vzniku. A editace genů se také mohou objevit mezi diskutovanými metodami. V lednu t.r. některé environmentální skupiny zaslaly otevřený dopis Evropské komisi (dále EK), v němž vyjádřily přesvědčení, že každá nová technika, která mění strukturu DNA nebo jakýmkoliv jiným způsobem souvisí s regulací genů, by měla být posuzována jako GMO. Hlavním argumentem je opět princip předběžné opatrnosti.

Dle článku nyní EK hraje o čas. V roce 2007 totiž ustavila expertní skupinu pro nové techniky, která měla za úkol definovat, jaké nové šlechtitelské metody vedou ke vzniku GMO a které z přísně střeženého systému vyloučit. Expertní skupina vydala v roce 2012 zprávu, která však doposud nebyla zveřejněna. EK údajně nyní provádí zevrubnou analýzu dopadů na legislativu.

Před dvěma roky vydal European Academies Science Advisory Council, který zastřešuje evropské akademiky, doporučení EK, aby dále netrvala na posuzování metody vzniku GMO, ale na vlastnostech konečného produktu při jejich schvalování na trh v EU. V únoru t.r. tento přístup podpořila i European Plant Science Organisation, která reprezentuje více než 220 vědeckých pracovišť nejen z EU, ale i dalších zemí světa.

V nedávné době k tomuto tématu napsal velmi zajímavý článek předseda České komise pro nakládání s GMO při Ministerstvu životního prostředí, prof. Jaroslav Petr. Z článku mj. vyplývá, že za GMO by podle EU legislativy měly být považovány i organismy, které vznikly „přirozenou genetickou modifikací“, tj. v přírodě, bez zásahu člověka. Jako příklad uvádí sladké brambory, batáty. Příslušný článek, který vyšel 13.5.2015 na internetovém portále idnes.cz v sekci Věda a vesmír najdete zde.

 

Zdroje: http://www.nature.com/news/seeds-of-change-1.17267

http://technet.idnes.cz/geneticky-modifikovane-sladke-brambory-fcr-/veda.aspx?c=A150513_144125_veda_mla

 

Zdroj:  BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018