Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Definice vedlejších produktů do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Definice vedlejších produktů

Vydáno: 11.3.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Komise navrhla definici vedlejších produktů za účelem usnadnění jejich dalšího průmyslového využívání
Evropský parlament (EP) má konečně schválit změnu definice vedlejších produktů a tím je odlišit od odpadů. Dosavadní definice odpadů v rámcové směrnici EU o odpadech je velmi obecná, nespecifická pro potravinářský průmysl. Definice vedlejších produktů neexistuje vůbec, tyto produkty jsou zmíněny jen v preambuli. Komise navrhla vydání pokynů (guidance) ohledně vedlejších produktů, konfederace potravinářů CIAA však požaduje, aby definice byla zakotvena ve směrnici, aby to bylo skutečně závazné. Aliance liberálních demokratů Evropy (ALDE) navrhuje, aby pro vedlejší produkty platilo, že:
-         počítá se s dalším použitím materiálu,
-         materiál lze použít přímo bez dalšího zpracování nebo v rámci běžné průmyslové praxe,
-         další využití materiálu je integrální součástí výrobního procesu, nebo tam, kde je k tomu účelu vhodný trh, je přímo produktem,
-         další použití je oprávněné a opodstatněné z hlediska environmentálního a zdravotního.
Potravinářské provozy jsou hlavním producentem vedlejších produktů, které jsou prodávány jako surovina jiným odvětvím, především pro výrobu krmiv. V r. 2002 bylo v EU využito na krmiva 60 mil. t vedlejších produktů z potravinářských výrob (např. lepek z kukuřice, pivovarské mláto a syrovátka). Dále se vedlejší produkty používají k hnojení půdy, v kosmetice, biopalivech, a také k výrobě potravinářských ingrediencí (např. pšeničný lepek či bramborová vláknina).
Pokud jsou vedlejší produkty klasifikovány jako odpady, znamená to, buď že nemohou být prodávány průmyslu k dalšímu využití, nebo narážejí na nepřiměřené požadavky regulující sféru odpadů. V důsledku toho může v protikladu k cílům předpisů o odpadech docházet k negativním dopadům na prostředí.
EU Food Law, 2007, č. 289, s.16
Další informace
Sdělení Komise Radě a EP z 21. 2. 2007 - COM(2007) 59 final
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021