Bezpečnost potravin

Deficit manganu u řepky

Vydáno: 6. 11. 2004
Autor:

Deficit manganu projevující se žloutnutím starších listů se objevuje především na humózních stanovištích a lehčích půdách s vyšší hodnotou pH.

Zřetelný nedostatek manganu je u řepky mnohem vzácnější než např. u obilovin. Na humózních stanovištích a lehčích půdách s vyšší hodnotou pH se však také u řepky, která má nižší potřebu manganu, může projevit deficit tohoto prvku. Symptomy se objevují na listech – nejprve dochází k žloutnutí starších listů a blednutí mezi listovou žilnatinou, které se v pokročilém stádiu rozšíří na celý list. Na rozdíl od deficitu síry nebo bóru nejsou listy deformovány. Na nedostatek manganu při zesvětlání starších listů lze usuzovat také tehdy, pokud rostliny řepky v místech utužení půdy (např. koleje po mechanizaci) zůstávají dále zelené. Následným škodám lze zabránit aplikací přípravků s obsahem manganu, přičemž se doporučuje vzhledem k problematice stanovení tohoto prvku dát přednost hnojení na list před hnojením půdy.
Raps, 22, 2004, č. 4, s. 177 (DK)