Bezpečnost potravin

Deficit hořčíku může přispívat ke vzniku osteoporózy

Vydáno: 27. 1. 2005
Autor:

Výsledky nejnovějšího výzkumu naznačují, že dlouhodobý nedostatečný příjem hořčíku ve stravě může vést ke vzniku osteoporózy.

Výsledky nejnovějšího výzkumu, prováděného na univerzitě Tel-Avivu a univerzitě v Luebecku ukázaly, že dlouhodobý nedostatek hořčíku může vést u krys ke vzniku osteoporózy, což může být i varováním pro značnou část populace, která nemá dostatečný příjem této minerální látky ve stravě. V rámci studie byly porovnávány skupiny krys, krmených po dobu jednoho roku potravou s nedostatkem hořčíku, resp. potravou s adekvátním množstvím tohoto minerálu. Průměrná kostní denzita obratlů a kosti stehenní byla v kontrolní skupině, v porovnání s deficitní skupinou, významně vyšší. Podle zprávy uveřejněné v prosincovém čísle časopisu Journal of the American College of Nutrition byly rovněž nalezeny indikátory osteoporózy. Tyto výsledky se sice prozatím nemohou extrapolovat na prevenci humánní osteoporózy, naznačují ale, že by se mělo vzhledem k trvalému růstu případů osteoporózy v tomto směru pokračovat v dalším výzkumu. V současné době trpí osteoporózou na světě více než 30 milionů lidí, především žen, a odhaduje se, že počet fraktur kyčle se v EU do roku 2050 zvýší o 135 %, ze 414 000 na 972 000 případů. Již předchozí studie konstatovaly u evropské populace deficit minerálních látek.Ve francouzské populaci konkrétně  20 %  osob konzumuje pouze méně než dvě třetiny doporučené denní dávky hořčíku, přičemž opět výrazně nižší příjem mají ženy. Současně je ovšem zaznamenáván společnostmi vyrábějícími minerální suplementy (kupř. spol. Boehringer) zvýšený zájem o suplementy hořčíku, podporovaný rovněž reklamními kampaněmi. Ve Velké Británii je zájem o suplementy určené pro zdraví kostí stále mnohem menší než v jiných sektorech, kupř. preparátech pro gastrointestinální problémy,  kterých se v roce 2002 se prodalo za více než 111,5 mil. liber, zatímco suplementů určených pro předcházení osteoporózy pouze za 60 mil.
http://www.nutraingredients.com