Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Databáze IPAFEED monitoruje vliv GM krmiv na hospodářská zvířata do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Databáze IPAFEED monitoruje vliv GM krmiv na hospodářská zvířata

Vydáno: 9.10.2015
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 7. 10. 2015.

Díky 7. Rámcovému programu EU se podařilo sestavit a v červenci t.r. zveřejnit databázi IPAFEED, která je rozsáhlým zdrojem informací o vlivu geneticky modifikovaných (dále GM) krmiv na zdraví hospodářských zvířat. Jednalo se o projekt MARLON (Monitoring of Animals for Feed-related Risks in the Long Term), zaměřený na monitoring zvířat krmených potenciálně rizikovými krmivy v dlouhodobém horizontu. V rámci projektu byly kromě uvedené databáze vypracovány též nástroje a doporučení, jak sledovat dlouhodobé efekty konzumace GM krmiv.

Databáze IPAFEED je dostupná na internetových stránkách http://ipafeed.eu/ a skládá se z následujících tří sekcí:

  1. Krmení GM krmivy (v orig. GM feed consumption): Tato sekce obsahuje cca 2.000 záznamů o růstových, zdravotních a produkčních parametrech hospodářských zvířat krmených GM krmivy, srovnávaných s kontrolními zvířaty krmenými konvenčními krmivy.
  2. Detekce DNA a proteinů (v orig. DNA and protein detection): Tato sekce obsahuje cca 900 záznamů o výsledcích experimentálních studií, které byly zaměřeny na detekci fragmentů transgenní DNA nebo nově exprimovaných proteinů v tkáních a produktech hospodářských zvířat, tj. v mléce, vejcích, krvi, játrech apod.
  3. Programy monitoringu zdraví zvířat (v orig. Health monitoring programs): Tato sekce zahrnuje rozličné programy monitorující zdraví hospodářských zvířat v zemích EU, které se podílely na výše uvedeném projektu EU, konkrétně Německo, Nizozemí a Bulharsko.

Data pro první dvě sekce byla získána z publikovaných a recenzovaných vědeckých prací, které jsou ve světě aktuálně dostupné. U každé informace je vždy uvedena příslušná citace a odkaz na konkrétní provedenou studii. Předpokladem je, že se bude databáze pravidelně doplňovat a upravovat na základě dalších vědeckých výzkumů provedených v této oblasti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupnou databázi, představuje to snadný a rychlý způsob, jak ověřit bezpečnost krmiv vyrobených z konkrétní GM plodiny, zejména pro úředníky a zástupce krmivářského průmyslu. Pozitivním zjištěním je, že rozsáhlý soubor dat, které se během projektu podařilo nashromáždit, doposud neobjevil žádný negativní efekt na zdraví hospodářských zvířat, krmených GM krmivy, ani na jejich produkty.

Zdroje:

http://ipafeed.eu/about

http://www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=207020

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13765


Převzato: BIOTRIN

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018