Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Další výzva ANSES ohledně bisfenolu A do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Další výzva ANSES ohledně bisfenolu A

Vydáno: 19.4.2013
Tisk článku
Francouzský Úřad pro potraviny a veřejné zdraví předložil další 4 studie zaměřené na rizika BPA a na hledání alternativ pro snížení jeho příjmu lidmi.

Francouzský Úřad pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost (ANSES) podpořil své dlouhodobé varování před rizikem z příjmu bisfenolu A čtyřmi studiemi zveřejněnými v dubnu 2013. Hlavní studie"Assessment of the health risks of bisphenol A", na které pracovalo několik multidisciplinárních odborných skupin zabývajících se endokrinními disruptory, a to po dobu 3 let, byla zaměřena na vliv BPA na zdraví těhotných žen a jejich nenarozených dětí. Poprvé tato studie bere v úvahu i jiné cesty příjmu BPA, než jsou potraviny, a sice příjem z inhalací ze vzduchu a dotykem ze spotřebních předmětů. Odhaduje se, že 80 % příjmu BPA pochází z potravin (u těhotných žen 84 %), přičemž 50 % příjmu z potravin pochází z produktů balených v plechovkách (35 až 40 % z rostlinných potravin, 10 až 15 % z živočišných nebo směsných potravin). Dalšími zdroji jsou maso, vnitřnosti a lahůdky (17 %) a mořské produkty (1-3 %). 25 až 30 % dodávají nespecifikované potraviny. Významným zdrojem BPA je voda dodávaná v polykarbonátových obalech.

Ze studií na zvířatech vyplynulo, že nenarozené děti jsou ohroženy prostřednictvím matky. Změna struktury mateřské žlázy může u dítěte vést ke vzniku tumorů.

Určitý význam, zvláště u pracovníků prodeje, má i kontakt s rolemi pokladního papíru a přijímání kreditních karet.

Další tři studie byly zaměřeny na:
- hledání alternativ BPA  (Potential alternatives to bisphenol A) Potential alternatives to bisphenol A),
- posouzení rizika jiných bisfenolových sloučenin(Assessment of the hazards of other bisphenol-group compounds),
- nejistoty související s endokrinními disruptory (Representations of the uncertainties surrounding endocrine disruptors).
Poté, co úřad ANSES vydal v srpnu 2011 stanovisko ohledně rizik z BPA, přijal francouzský parlament (v prosinci 2012) legislativu zakazující použití BPA do jakýchkoli obalových materiálů na potraviny (účinnost pro kojenecké láhve od 1. ledna 2013 a pro další produkty od 1. ledna 2014).
Úřad ANSES očekává, že příznivý efekt tohoto kroku se projeví v průběhu času.

Alternativy BPA musí být bezpečné. ANSES prověřoval 73 různých alternativ týkajících se obalových materiálů bez BPA:
- přímá náhrada BPA jinou látkou,
- náhrada obalového materiálu zcela jiným plastem, v němž se nepoužívá BPA a který má obdobné funkční vlastnosti,
- náhrada zcela jiným druhem obalového materiálu, než jsou plasty,
- změna výrobního procesu plastu.
Některé možnosti jsou již využívány, některé čekají na řešení. ANSES připouští, že řešení není snadné. O látkách, které by mohly funkčně nahradit BPA, není dosud dostatek toxikologických informací (hlavně ohledně vlivu na reprodukci a působení jako endokrinní disruptory), i když jsou zahrnuty v registru REACH.

Vedle bisfenolu A, byly zjišťovány účinky endokrinní disrupce u dalších obdobných látek: bisfenol B, M, S, AF, AP, bisfenol-A-diglycidyl-etheru ( BADGE).

ANSES doporučuje (Food containers and bisphenol A: useful recommendations):
- provádět další výzkum ohledně toxického působení BPA na obzvlášť citlivé skupiny osob,
- z hlediska metodiky zrevidovat význam využívání referenčních hodnot toxicity nebo tolerovatelného denního příjmu pro látky, pro které dosud nebyly stanoveny periody zranitelnosti,
- systematicky pracovat interdisciplinárními analýzami na objasňování nejistot procesu hodnocení rizika.

EU Food Law Weekly, č. 574, 12. 4. 2013, s. 1-3 

Související informace:
ANSES
EFSA
EFSA: Pracovní plán (2013)
Projekty EU: COPHES – DEMOCOPHES (2009-2012)
Migrace změkčovadel z fóliovníků (2012)
Chemické látky v plastových kojeneckých lahvích (2012)
Národní zákaz bisfenolu A ve Francii zkomplikuje i import (2012)
Protesty proti zákazu bisfenolu A (2012)
Odhad zatížení populace látkami migrujícími z potravin a nápojů balených v plechu (2012)
BPA a jeho alternativy (2012)
Belgie má v úmyslu zakázat BPA v nádobách určených dětem do 3 let (2012)
Švédsko zakazuje BPA do obalů pro děti do 3 let (2012)
Stanovisko EFSA ke zprávě ANSES o bisfenolu A (2011)
EFSA bude analyzovat nové zprávy o bisfenolu A (2011)
FDA zamítl zákaz bisfenolu A (2012)
Společný výzkum vlivu bisfenolu A na zdraví (2010)


Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
ANSES

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021