Bezpečnost potravin

Další krok k harmonizaci fortifikace v EU

Vydáno: 3. 6. 2006
Autor:

Evropský parlament schválil kompromisní text předpisu o fortifikaci.

Rozdílné národní předpisy týkající se fortifikace vitaminy a mineráliemi jsou překážkou trhu a cílem projednávaného navrhovaného nařízení je harmonizace v rámci EU. Problémem je nejistota ohledně nejvyšších přípustných limitů, a také nejednotný názor členských zemí EU na doporučené dávky.

Evropským parlamentem nyní bylo schváleno kompromisní znění, které obsahuje seznam přípustných vitaminů a minerálií s tím, že žádné jiné nesmějí být povolovány. Pro potraviny uváděné do oběhu v EU je tímto nařízením stanovena přechodná lhůta 7 let.

Fortifikace některých kategorií potravin, především čerstvých jako ovoce, zelenina a maso, není povolena. Nelze fortifikovat ani alkoholické nápoje s výjimkou medicinálního vína.

Nařízení obsahuje definici „ostatních látek“, které budou předmětem hodnocení prováděného EFSA.

Snahou Komise nyní je, dosáhnout co nejdříve shody ohledně nejvyšších limitů.

Ozývají se hlasy, že nařízení o fortifikaci mělo být zpracováno v rámci nařízení o „tvrzení“, protože jde o související problematiku, jenže v tom případě by dosažení shody bylo ještě méně reálné.

Do návrhu nařízení o fortifikaci nejsou zapracovány nutriční profily, které jsou v zásadě zahrnuty již tím, že když někdo chce fortifikovat, chce také použít příslušné výživové/zdravotní tvrzení, a to již je omezeno nutričními profily uvedenými v nařízení o tvrzeních.

 

Další informace:

Proposal for EU rules  – MEMO/03/224

Food fortification regulation nears approval

Nutné stanovení limitů fortifikace

 

EU Food Law, 2006, č. 256, s. 8-9