Bezpečnost potravin

Další důkazy působení celozrnných potravin proti rakovině

Vydáno: 25. 3. 2006
Autor:

Na schopnosti pšenice snižovat riziko rakoviny tlustého střeva se podílejí pšeničné antioxidanty společně vlákninou.

Nejnovější výsledky výzkumů prováděných pracovníky Wichita State University naznačují, že klíčovými prvky podílejícími se na schopnosti pšenice snižovat riziko rakoviny tlustého střeva jsou pšeničné antioxidanty společně s potravní vlákninou. Celé pšeničné zrno, které je bohatým zdrojem fytochemikálií, otrub, vlákniny, minerálních látek a vitaminů se stále častěji stává středem pozornosti výzkumníků, kteří se zabývají především možnostmi snižování rizika metabolického syndromu, diabetu a rakoviny tlustého střeva. Rakovina tlustého střeva je každoročně příčinou 492 000 úmrtí na celém světě. Souvislost mezi rakovinou tlustého střeva a celozrnnými potravinami byla dosud omezena na obsah potravní vlákniny, i když je tato oblast nadále předmětem četných diskusí. V rámci nové studie, publikované v časopisu Nutrition Research dostávaly myši Min (modelová rasa myší se 100% šancí na vznik rakoviny trávicího  traktu) potravu s drceným celým pšeničným zrnem. Bylo použito pět kultivarů pšenice a myši byly náhodně rozděleny do jedenácti dietních skupin. Z každého pšeničného kultivaru byly použity buď pšeničné otruby, nebo celé rozdrcené zrno, kontrolní skupina dostávala stravu na bázi kaseinu bez jakéhokoliv přídavku pšenice. Po desetitýdenním krmení byl zjišťován počet a velikost tumorů v trávicím traktu. Byla zjištěna výrazná korelace mezi obsahem antioxidantů ze vzorků pšenice a stupněm/aktivitou potlačení tumoru v trávicím traktu myší Min. Dva pšeničné kultivary, Ike a Madison, redukovaly počet tumorů v tenkém střevu o více než 60 %. Tyto kultivary obsahují největší množství potravních antioxidantů. Rovněž bylo zjištěno, že pro potlačení růstu tumoru je mnohem účinnější potrava s pšeničnými otrubami než potrava s celými zrny. Podle zjištění výzkumníků jsou hlavními fytochemikáliemi v pšenici ortofenoly, včetně kyseliny diferulové, ferulové, kávové a chlorogenové. Schopnost těchto fytochemikálií potlačovat rakovinu se zvyšuje v přítomnosti potravní vlákniny. Biologická využitelnost je  pravděpodobně podporována jejich esterovou vazbou se složkami stěn rostlinné celulózy, čímž jsou chráněny před degradací do té doby, než jsou uvolněny endogenní střevní flórou. Výzkumy na myších Min budou nadále pokračovat, aby bylo možno vyřešit dvě základní otázky, a to – identifikace specifických fytochemikálií s ochranným účinkem proti rakovině, a určení minimální dietní dávky těchto látek. Prodej celozrnných potravin v USA se zvýšil po vydání nových doporučení pro správné stravování pro Američany, která vyzdvihují zdravotní přínosy celozrnných potravin. V Evropě byl nedávno zahájen integrovaný projekt Health Integrated Project, s vyčleněnou částkou 16 mil. EUR, který se má zabývat účinky bioaktivních látek v pšenici a rýži, identifikací nových zdrojů zrnin se zvýšenou nutriční hodnotou a vývojem metod a postupů, které zvýší přitažlivost cereálních výrobků pro spotřebitele.
http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=66484-whole-wheat-colon-cancer