Bezpečnost potravin

Colour in Food. Improving Quality

Vydáno: 30. 4. 2004
Autor:

Colour in Food. Improving Quality / Edited by Douglas B. MacDougall.- 1.vyd., Boca Raton : CRC press, 2002. - 378 s., ISBN 0-8493-1542-5

Barva je nejdůležitější parametr, který vnímají spotřebitelé při hodnocení jakosti potravinářského výrobku. Nová publikace v Knihovně ÚZPI vysvětluje možnosti hodnocení vztahu mezi barvou a jakostí potraviny a uvádí postupy, jak lze barviva využít ke spokojenosti spotřebitelů a prospěchu potravinářského průmyslu. Publikace poskytuje informace o způsobu vnímání a měření barvy potravinářských výrobků, o chemii, stabilitě a metodách kontroly barviv. První část publikace se soustřeďuje na celkový vzhled potravin, principy metod pro analýzu barviv, modely pro měření barvy potravin. Druhá část se zabývá kontrolu potravin, pozornost je zaměřena především na chemii potravinářských barviv, je hodnocena stabilita barviv, jsou naznačeny možnosti využití genetických modifikací pro rozšíření sortimentu barviv a je popsán vývoj v oblasti přírodních barviv.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.
Publikace bude po zpracování do fondu Knihovny ÚZPI přístupná čtenářům pod signaturou D 90964.