Bezpečnost potravin

Codexové diskuse v souvislosti s vytvářením nových norem

Vydáno: 21. 8. 2003
Autor:

Na jednání CAC byly projednávány limity ochratoxinu a dávek záření, dále označování trans-mastných kyselin, nutriční a zdravotní tvrzení, otázka alergenů a maximálních limitů reziduí pro veterinární léčiva.

Na zasedání CAC, které bylo ukončeno 7. 7. 2003 byly při projednávání návrhu norem diskutovány rozdíly mezi pohledem na bezpečnostní limity pro kontaminanty v rozvojových  zemích a v EU.
Podle delegace z Indie je zanedbatelný rozdíl mezi závadností navrhovaného limitu 5 mg ochratoxinu/kg a 20 mg/kg, který se nachází v obilovinách a výrobcích z nich. Toto je v souladu se závěrem 56. zasedání JEFCA, které žádá od Výboru pro potravinová aditiva nové rozhodnutí.
Naproti tomu řecká delegace, hovořící ve jménu EU, je pro limit 5 mg/kg, který je konzistentní s principem ALARA (As Low As Reasonably Achievable), původně vyhlášeným v souvislosti s radiační dávkou. Tento limit by měl platit právě pro obiloviny, nikoli pro výrobky z nich, které v rámci mezinárodního obchodu nejsou tak důležité.
K tomu, aby Komise CA mohla rozhodnout, potřebuje více podkladů.
Pokud jde o ozářené potraviny, v návrhu EU není zatím uveden maximální limit 10 kGy, který byl navržen Vědeckým výborem pro potraviny. EU žádá, aby byl proveden další výzkum o vlivu ozářených potravin, a zvláště potravin s vysokým obsahem tuku. Podle USA jsou naopak např. k usmrcení mikroorganismů v koření nutné dávky 30 kGY. Účelem revidované normy by podle USA také mělo být zavedení odpovídajících kontrolních opatření, aby se vyšší dávky radiace omezily pouze na případy, v nichž je jejich použití nutné a v nichž nezpůsobuje poškození jakosti potraviny.
Evropské delegace byly v záležitosti této normy přehlasovány.
Předmětem jednání v rámci označování potravin byla deklarace trans-mastných kyselin. Malajská delegace byla pro jejich deklaraci, ostatní byli pro odložení rozhodnutí. Nakonec byl přijat kompromis, podle kterého rozhoduje národní legislativa. To umožní EU rozhodnout se při příští revizi ustanovení o nutričním označování pro povinnou deklaraci trans mastných kyselin. Podle italské delegace zastupující EU má k přijetí takového rozhodnutí dojit teprve, až předloží své stanovisko Výbor pro výživu a potraviny pro zvláštní účely. Výbor byl požádán, aby v této věci pokračoval ve zkoumání.
Ve věci schválení nutričních a zdravotních tvrzení byly v opozici delegace z Indie, Singapuru a Indonésie.
Složité diskuse probíhaly ohledně hladiny kyseliny linolenové při revizi normy na olivový olej a olej z olivových výlisků, která byla změněna z 1,5 na 1 %. Nový návrh byl sice schválen, ale má se ještě vyčkat vyjádření Mezinárodní rady pro olivový olej a Výboru pro tuky a oleje.
Pokud jde o alergeny, bylo doporučeno, aby se pro sýry nepoužívaly povlaky z lepku a výrobků z pšeničné bílkoviny. Tyto látky totiž nesmějí být používány ve výrobcích nebo na výrobcích, které jsou přirozeně bezlepkové.
EU vyjádřilo své výhrady ohledně maximálních limitů reziduí pro veterinární léčiva jako tetracyklin, cyfluthrin a vepřový somatotrofin v potravinách a ivermectin v mléce.
Ohledně označování země původu nedošlo ke konsensu, takže Výbor pro označování potravin byl požádán, aby pokračoval v diskusi.
EU Food Law, 2003, č. 140, s. 14–15