Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Co můžeme čekat v roce 2019 v oblasti GM plodin do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Co můžeme čekat v roce 2019 v oblasti GM plodin

Vydáno: 16.1.2019
Tisk článku
Autor: Biotrin, MŽP
Informace organizace Biotrin a Ministerstva životního prostředí

Těsně před Vánoci vydala Evropská komise dvě nová rozhodnutí pro GM plodiny: jednak obnovila povolení pro dovoz a zpracování kukuřice NK603 × MON 810 (kombinace tolerance ke glyfosátu a rezistence vůči škůdcům, jako je zavíječ kukuřičný) a nově povolila GM kukuřici s kombinací 5 transgenů MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122, včetně různých podkombinací (tolerance ke glyfosátu a glufosinátu, rezistence vůči škůdcům Lepidoptera i Coleoptera).

Lze očekávat, že v letošním roce budou schváleny další GM plodiny pro použití jako potravina nebo krmivo. Mělo by být například obnoveno povolení pro hybridní řepku  MS8 x RF3, tolerantní ke glufosinátu. V závěrečné fázi schvalovacího procesu je také několik modifikací kukuřice. Otázkou bude, jak se změní rozložení hlasů členských států po Brexitu. Velká Británie vždy hlasovala pro uvedení GM plodiny na trh a tyto hlasy nyní budou chybět.

Jiné oblasti použití GMO naštěstí nevzbuzují takové emoce jako zemědělské plodiny. V letošním roce budou určitě registrovány další léčivé přípravky pro genovou terapii, například Luxturna pro léčbu ztráty zraku v důsledku genetické poruchy sítnice.

V 1. pololetí letošního roku předsedá Radě EU Rumunsko, o jehož připravenosti na tuto náročnou úlohu panují pochybnosti. Rumunské předsednictví by mělo mimo jiné vyjednat s Evropským parlamentem konečnou podobu nařízení o transparentnosti hodnocení rizika v celém potravinovém řetězci (psali jsme o něm v článku ze dne 13. června 2018). Většina europoslanců požaduje zveřejňovat maximum informací o produktech před jejich uvedením na trh, průmysl se ale oprávněně obává, že by splnění těchto požadavků ohrozilo konkurenceschopnost evropských podniků. Nalezení kompromisu bude velmi obtížné.

Pokud jde o celkový postoj Evropy ke GMO, zde budou rozhodující volby do Europarlamentu v květnu letošního roku. „Zelené“ strany v něm určitě získají významné pozice, i tady se projeví odchod Velké Británie. Parlament a členské státy musí koncem roku schválit novou Evropskou komisi.

Stěžejním tématem z hlediska budoucnosti biotechnologií v Evropě se již v loňském roce staly možné důsledky rozhodnutí Soudního dvora o mutagenezi na použití technik editace genů (viz např. článek ze dne 7. ledna 2019). Stávající Evropská komise nechce zastaralé právní předpisy o GMO měnit, pouze požádala státy o informace ke konkrétnímu použití nových technik, případně o jejich stanoviska. Ke změně legislativy tedy musí kandidáty do příští Komise vyzvat členské státy prostřednictvím Rady EU -  ve 2. pol. předsedá Radě Finsko, případně musí iniciativu projevit noví europoslanci.

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Zdroj článku: Biotrin

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021