Bezpečnost potravin

Co je HCC?

Vydáno: 19. 5. 2005
Autor:

Součástí programu „Fulfilling the Vision“na zefektivnění kontrolní činnosti na využití výsledků amerického kontrolního úřadu FSIS je snaha objektivizovat hodnocení toho, jak dobře podnik kontroluje a ovládá existující nebezpečí.

Americký úřad pro bezpečnost a inspekci potravin FSIS patřící pod Federální ministerstvo zemědělství USDA poprvé ve zprávě „Fulfilling the Vision“ definoval termín „Hazard Control Coefficient“, což znamená měření „v reálném čase“, které zjišťuje jak dobře podnik kontroluje a ovládá existující nebezpečí. Je to založeno na údajích získaných FSIS během období šesti měsíců. Hodnota HCC se pohybuje mezi 0 a 20; čím nižší číslo, tím lepší soulad s požadavky. Zatím je záležitost HCC ve fázi vývoje. Každý úsek úřadu FSIS je individuálně cvičen pro provádění inspekcí. FSIS si od systému slibuje zlepšené využití kontrolních opatření.

Stanovení HCC je jedním ze čtyř záměrů navržených FSIS v materiálu „Fulfilling the Vision“, které mají zajistit budoucí rozvoj a modernizaci v systému inspekce s cílem zdokonalování sféry bezpečnosti potravin na základě přístupu k rizikům. Uvedené čtyři záměry zahrnují:

          zdokonalit propojení údajů získávaných z průmyslu a jiných zdrojů (FSIS vyvíjí inovované postupy pro předcházení a předvídání rizik tak, aby na základě určitých údajů byla včas provedena nápravná opatření),

          HCC – zapojit „rizika“ do regulačních a prováděcích aktivit (FSIS testuje 6500 podniků s rozdílnou úrovní, které zpracovávající živočišné produkty, a sice z hlediska účinnosti kontroly patogenů – mělo by to vyústit v lepší pochopení četnosti a typů závad pro jejich lepší odstranitelnost),

          propojit výstupy programu s údaji orgánů dozoru nad veřejným zdravím (FSIS spolupracuje s CDC a FDA na uvedení výskytu chorob do souvislosti s patogeny ve specifických potravinách a na určení trendů ve výskytu onemocnění; specifickým úkolem je rozvoj matematických modelů, které budou schopny sloužit k odhalení původce onemocnění),

          zlepšit bezpečnost potravin za hranicemi (zatím je nově zřízen Úřad bezpečnosti potravin Ameriky – kooperující vzdělávací a výzkumná instituce pro podporu bezpečnosti potravin a pro vyhledávání a rozvoj vzdělávacích programů v rámci Ameriky; jeho úkolem je i zpracování standardů bezpečnosti potravin a harmonizace ve sféře informací a komunikace mezi regiony).

Plné znění materiálu „Fulfilling for Vision“ najdete na stránkách USDA.

 

Meat Processing, 2005, č. 2, s. 22

http://www.foodsafetymagazine.com/issues/0410/feat0410-2.htm