Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Co chystá EU na rok 2015 v oblasti GMO? do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Co chystá EU na rok 2015 v oblasti GMO?

Vydáno: 14.1.2015
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 7. 1. 2015.

Stručný přehled, co nového může rok 2015 přinést pro zemědělské biotechnologie v Evropské unii:

  • Po čtyřech letech jednání by měl být přijat předpis, který dává členským státům možnost omezit nebo zakázat pěstování GM plodin, schválených v EU. Plénum Evropského parlamentu bude o konečném znění hlasovat v polovině ledna.
  • Evropská komise zahrnula do svého plánu práce revizi rozhodování o uvádění GMO na trh v tom smyslu, aby byl zohledněn názor většiny členských států. Dosud byla pro zamítnutí žádosti potřeba tzv. kvalifikovaná většina, což jsou přibližně tři pětiny hlasů.
  • Měl by být obnoven schvalovací proces. Nejméně 12 žádostí o dovoz a zpracování GM plodin čeká na konečné rozhodnutí Evropské komise. V roce 2014 nebylo vydáno ani jediné povolení, přitom celý schvalovací proces trvá několik let. Evropský zpracovatelský průmysl (sdružení EuropaBio, FEFAC a FEDIOL) označuje tuto situaci za zcela neúnosnou.
  • V návaznosti na přijetí předpisu o národních zákazech pěstování GM plodin by měly být do dvou let aktualizovány přílohy směrnice 2001/18/ES, které stanoví postup hodnocení rizika pro životní prostředí a rozsah informací, nutných pro tento proces. Základem pro novelizaci budou již publikované dokumenty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).


Zdroje:

Plán práce Evropské komise na rok 2015 (+ příloha 1 – nové iniciativy)
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm

Evropský parlament o GMO
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141204IPR82835/html/Deal-reached-on-new-rules-allowing-flexibility-for-EU-countries-to-ban-GMO-crops


Zdroj:  BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018