Bezpečnost potravin

Člověk jako zdroj nákazy při manipulaci s potravinami

Vydáno: 22. 5. 2003
Autor:

výdej stravy, osobní hygiena, výskyt mikrobů na roušce, v nose a na rukách

Vztahy mezi mikroorganismy a člověkem mohou být saprofytické (odpadní produkty jednoho organismu jsou substrátem pro druhý organismus), symbiotické (oba systémy jsou si navzájem prospěšné) nebo parazitické (mikroorganismus svými  životními projevy a metabolity přímo ohrožuje svého hostitele, většinou jde o patogenní působení). Autoři hodnotí nepatogenní osídlení kůže, sliznice dýchacích cest, trávicího ústrojí a posuzují účinnost používání osobních ochranných pracovních prostředků při výdeji stravy v nemocničním stravování. Je uveden celkový počet nálezů různých mikroorganismů (Staphylococcus koaguláza negativní, Streptococcus alfa haemolyticus, Staphylococcus aureus, aerobní sporulující mikroby, Micrococcus, Escherichia coli, Klebsiella sp. a Enterococcus) v nose, na vnitřní a vnější straně ústní roušky a na rukách. Výsledky ukázaly, že dodržování osobní hygieny  za současné epidemiologické situace  při přípravě stravy  je nedílnou součástí protiepidemiologických opatření pro úspěšné zvládání výskytu alimentárních onemocnění.

Peřina,A., Kolářová,M., Dytrychová,J.: Člověk jako zdroj nákazy  při manipulaci s potravinami. Výživa a potraviny, 53, 2003, č.2,s. 32-37