Bezpečnost potravin

Čistota sklenic ve společném stravování

Vydáno: 12. 9. 2011
Autor: Ing. Iva Hvízdalová

Základní normou pro myčky sklenic používaných v restauračních provozech je perfektní hygiena, která se v konečném výsledku podílí na bezpečnosti čepovaných nápojů.

Německá společnost Schicker & Schäfer (Spülboy®, www.spuelboy.de) se aktivně účastnila vývoje německé národní normy DIN, a proto nyní uvítala, že byly vytvořeny jednotné standardy pro výrobu zařízení na mytí sklenic v restauračních provozech. Pro konečné zákazníky i uživatele těchto zařízení, s garantovanou  zárukou splnění požadavků nové normy DIN 6653-3, to znamená, že při řádném zacházení bude dosaženo vysokého hygienického standardu.
Otázka mytí sklenic úzce souvisí s bezpečností potravin, resp. nápojů, a tudíž i možném ohrožení lidského zdraví onemocněním z potravin. Nová norma DIN 6653-3 byla v první řadě vytvořena pro výrobce myček sklenic a příslušných prostředků pro externí catering, který se zabývá speciálně oblastí podávání nápojů.
Vývoji a konečnému schválení úplného znění této nové normy předcházel dlouhý proces, který byl započat v roce 2007, kdy byla vypracována předcházející norma DIN 6650-7.
Právě požadavky na čistotu výčepních pultů, včetně samostatného výčepního zařízení a zařízení k mytí a oplachu sklenic, byly původním cílem pro vznik těchto závazných pravidel.
V rámci nové normy platí také dodatek A „o provozu ručních myček sklenic“, kde se poukazuje na to, že plnění uvedeného závazného předpisu má obrovský význam zejména z hlediska postoje obsluhujícího personálu ve společném stravování, neboť pouze správné zacházení s myčkou sklenic, přesně stanovené v instrukcích garančních podmínek, včetně důkladného a pravidelného čištění, nakonec zajistí to, že budou splněny normou stanovené požadavky a v konečném výsledku budou hostům podávány nápoje v bezvadně čistých, hygienicky nezávadných, sklenicích.
 
BRAU INDUSTRIE, 2011, 96, č. 8, s. 14-15
Perfekte Hygiene ist die Norm