Bezpečnost potravin

Čistění a dezinfekce studní – pokyny

Vydáno: 25. 8. 2002
Autor:

studně; čistění; povodně; ČR

Čistění a dezinfekce studní – pokyny
Odstraňování následků záplav:
1. Pokud bydlíte v oblasti zasažené povodní a máte studnu, je třeba provést chemický a laboratorní rozbor i pokud jste nebyli zaplaveni (důvodem je vzestup a znečistění spodní vody). Do té doby by voda ze studny měla být využívána pouze jako užitková.
2. Pokud vaše studna byla zatopena, je nutné ji vyčistit a dezinfikovat. To je účelné provádět až po poklesu spodní vody, úklidu okolí studny a její opravě.
Pracujte s rozvahou:
1. Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně tří osob, pro případ poskytnutí pomoci tomu, kdo je ve studni.
2. Pro realizaci svépomocí je třeba nejprve ověřit, zdali se při dně studny nevyskytují toxické plyny – jednoduše spuštěním hořící svíčky až ke dnu studny.
Jestliže svíčka zhasne, znamená to, že u dna je bezkyslíkaté prostředí. Jestliže naopak prudce vzplane, existuje pravděpodobnost výskytu výbušného metanu. V těchto případech je nutné povolat odborníky (případně plyny vyčerpat kompresorem.
Pracujte důkladně:
U kopaných studní mechanicky očistěte vnější strany studně a čerpací zařízení od nánosů nečistot.
1. Důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe tlakovou. Pak vyčerpejte všechnu vodu. Důkladně kartáčem očistěte vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Poté opláchněte a opět odčerpejte.
2. Omyjte vnitřní stěny i čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem dezinfekčního prostředku s chlórem – chloramin S (10%), chlornan sodný (5%), savo, roztok chlornatého vápna (10%).

MF Dnes, 13. 2002, č. 196, s. E/3 (Mik)