Bezpečnost potravin

CIES: příručka o vysledovatelnosti

Vydáno: 14. 4. 2004
Autor:

Mezinárodní organizace pro obchod s potravinami CIES publikovala průvodce implementací vysledovatelnosti v potravinářském dodavatelském řetězci - "Implementing Traceability in the Food Supply Chain".

Dokument „Implementing Traceability in the Food Supply Chain“ byl připravený s ohledem na povinnost všech potravinářských společností v Evropské unii mít do ledna 2005 zavedený funkční systém vysledovatelnosti.

Operační skupina pro vysledovatelnost, tvořená reprezentanty EAN International a členy CIES – společnostmi Carrefour, Coca Cola HBC, Kratft Foods International a Spar Austria, vytvořila tyto směrnice, aby pomohla vyššímu managementu potravinářských společností vysledovatelnost lépe pochopit. Směrnice jsou sestaveny tak, aby asistovaly potravinářskému obchodu při implementaci systémů vysledovatelnosti: jsou v nich jednak zdůrazněny nástrahy, se kterými se lze při vývoji takovéhoto systému setkat, ale jsou v nich především informace, jak zajistit, aby systémy mohly být vřazeny do potravinářských dodavatelských řetězců. Publikace se zaměřuje na potraviny, nikoliv na problematiku bezpečnosti výrobků obecně.

Úkolem dokumentu o rozsahu 19 stran není suplovat technickou příručku pro implementaci systému vysledovatelnosti, je to spíše krátký přehled různých aspektů, které mají na vysledovatelnost vliv anebo jsou vysledovatelností ovlivňovány. Dokument je proto doplňkem k jiným existujícím publikacím zabývajícím se technickými problémy vysledovatelnosti. Lze jej ve formě PDF souboru stáhnout ze stránky http://wwwciesnet.com ( -› Global food Safety Initiative -›Tracebility), v tištěné formě je k dispozici v knihovně ÚZPI.

Vysledovatelnost bude také klíčovým tematem na nadcházející konferenci “ Tag, Trace & Synchronize – The retail experience data synchronization, tracebility and RFID“ pořádané CIES ve dnech 7. a 8. října 2004 v Paříži.

Organizace CIES – Food Business Forum – se sídlem ve Francii je nezávislá síť sdružující společnosti pro obchod s potravinami v celosvětovém měřítku. Členskou základnu tvoří největší obchodní společnosti, dodavatelé a také regionální výrobci a další subjekty potravinářského průmyslu. V současné době je jejími členy na 200 obchodních firem a 200 dodavatelů z 50 zemí čili asi 2/3 největších světových potravinářských maloobchodních společností a jejich dodavatelů. Programy organizované CIES jsou  zaměřené především  na vrcholový management firem.