Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Chyby při prodeji náhražek sýrů do kategorie

Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

Chyby při prodeji náhražek sýrů

Vydáno: 7.5.2008
Tisk článku
Řetězce stále dělají chyby při prodeji náhražek sýrů. TZ SZPI ze dne 5.5. 2008.

Několikrát za poslední dobu rozvířilo hladinu veřejného mínění téma náhražek sýrů, tzv. analogů.  Jde o výrobky, při jejichž výrobě byla mléčná složka zčásti nebo zcela nahrazena jinou, nejčastěji rostlinným tukem. Takové výrobky mají na trhu své opodstatnění, lze je však prodávat jen za určitých podmínek, které stanoví evropské předpisy.

Především se taková potravina nemůže označovat jako „sýr“ a rostlinné tuky samozřejmě musí být uvedeny ve složení na obale. V obchodech nesmí být náhražky nabízeny způsobem, který by v spotřebiteli vyvolával dojem, že jde o skutečný mléčný výrobek. Není však nezbytně nutné takové výrobky prodávat ve zvláštních chladicích zařízeních či v samostatných regálech, stačí, když je na viditelném místě (například na regálovém štítku) uvedeno, že se jedná o alternativu mléčného výrobku. Chladicí box, ve kterém jsou vedle mléčných výrobků umístěny rovněž jejich alternativy, nelze označit souhrnným názvem „mléčné výrobky“.  Za dostačující lze považovat např. označení „alternativa mléčného výrobku“.

Vzhledem k tomu, že SZPI prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu  v minulosti informovala všechny obchodní řetězce o tom, jak má prodej náhražek sýrů vypadat, bylo na začátku letošního roku provedeno několik kontrol, které měly zjistit, zda výrobci a obchodníci splňují uvedené podmínky. Inspektoři SZPI odebrali několik vzorků mléčných výrobků (tvrdé a tavené sýry, ale i másla), u nichž bylo v laboratořích zjišťováno, zda neobsahují nedeklarované rostlinné tuky. Rozbory to však nepotvrdily u žádného ze vzorků.

Kontroly podmínek prodeje však odhalily mnohé nedostatky. Alternativy sýrů byly mnohde nabízeny v chladicích vitrínách mezi mléčnými výrobky, od kterých nebyly nijak odlišeny. Regálové štítky někdy neodpovídaly údajům na obale potraviny; uváděly, že jde o sýr, ačkoliv šlo o náhražku. Všem řetězcům, u kterých byly zjištěny podobné nedostatky, byla uložena opatření zajistit, aby byly uvedené výrobky nabízeny k prodeji v souladu s předpisy. Tři z obchodních řetězců již uložená opatření splnily. Jedna společnost požádala o prodloužení termínu a jeden řetězec opatření v první stanovené lhůtě nesplnil.
 
Se všemi obchodními řetězci bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI

V Brně 5. května 2008

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021