Bezpečnost potravin

Chráněné zeměpisné označení pro Jihočeskou Nivu

Vydáno: 15. 2. 2010
Autor:

Nařízení Evropské Komise ze dne 13. 1. 2010.

Nařízení Komise (EU) č. 24/2010 ze dne 13. ledna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Niva (CHZO))

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Úřední věstník Evropské unie: L 9, svazek 53, 14. ledna 2010, s. 1


Chráněné zeměpisné označení pro Jihočeskou Zlatou Nivu