Bezpečnost potravin

Chovatelé z EU redukují produkci vepřového masa

Vydáno: 14. 11. 2008
Autor:

Celková produkce vepřového masa by měla v příštím roce poklesnout na 21,6 mil. tun.

L P D – Pro nadcházející rok 2009 se podle ZMP (Ústředí pro tržní a cenové zpravodajství v Bonnu) a Prognostického výboru Evropské komise počítá s výrazným poklesem evropské produkce jatečných prasat. V letošním roce experti na trh očekávají v EU-27 celkovou produkci 22,5 mil. tun. V příštím roce by mělo dojít k poklesu o přibližně 10 mil. prasat resp. 900 000 t na 21,6 mil. t. Tyto odhady byly podpořeny i výsledky nejnovějšího sčítání hospodářských zvířat, které proběhlo na jaře letošního roku. V 15 členských státech EU, na něž se vztahují současná data, je chováno okolo 90 % celkových početních stavů prasat. Statistické sčítání v květnu 2008 ukázalo, že celkem oproti loňskému roku poklesly  početní stavy prasat o 8,5 mil. kusů resp. 5,6 % na 143,8 mil. zvířat v porovnání s rokem předchozím. Jako nejvýznamnější faktor podílející se na tomto vývoji hodnotí specialisté na monitoring trhu úbytek počtu plemenných prasnic, ke kterému došlo v mnoha evropských zemích. V roce 2007 drželi zemědělci ve svých stájích 14,37 mil. chovných prasnic. V květnu 2008 to bylo již pouze 13,12 mil. prasnic, což představuje úbytek ve výši 8,7 % – tj. méně o 1,25 mil. prasnic. Ještě nikdy předtím zemědělci tak drasticky početní stavy prasnic nezredukovali.
 
Dosud ještě není pokles početních stavů zvířat v mnoha zemích EU znát tak citelně. Svoje stavy prasat snížili i chovatelé z tradičních zemí jakými jsou Německo, Španělsko, Nizozemí a Francie, přesto zde došlo k překročení počtu jatečných prasat v porovnání s loňským rokem. Experti vidí jako jeden z důvodů vyšší produktivitu plemenných prasnic a dalším důvodem je zřejmě rozhodnutí mnoha chovatelů, že vzhledem k obtížné ekonomické situaci zcela ukončí chov a zvířata nechali porazit. Současně došlo – jak tomu bylo zejména v Německu – k nárůstu dovozů živých zvířat. Zatímco ZMP počítá u některých zemí s výrazným poklesem nabídky, měl by se pokles produkce v Německu, Francii a Nizozemí udržet v určitých hranicích. Naproti tomu silný pokles počtu porážek v Dánsku a ve Velké Británii je patrný již nyní. Ve východní Evropě je tomu tak již od léta. Tomu odpovídající je podle názoru bonnských pozorovatelů situace na trhu –počítají s poklesem produkce prasat až o 2 % již v letošním roce v porovnání s rokem předchozím. Tato skutečnost by se měla projevit opětovným nárůstem cen vepřového masa na příznivější hladinu (pro chovatele).        
 
EU-Landwirte reduzieren Schweinefleischproduktion +++ Drastischer Rückgang bei Zuchtsauen
[cit. 2008-11-11], www.animal-health-online.de