Bezpečnost potravin

Chov nosnic v Rakousku je přátelštější

Vydáno: 6. 1. 2009
Autor:

Podle vyjádření expertů Rakousko v evropském srovnání výrazně předčí v zavedených standardech upravujících chov nosnic ostatní členské země EU.

Vídeň – 31. 12. 2008 vstoupil v Rakousku v platnost zákaz chovu nosnic v klecích, který je v ostatních členských státech EU teprve perspektivou do budoucnosti.
 
Intenzivní debaty, které uplynulých týdnech probíhaly v Německu ukázaly, že i v jiných ohledech, např. u bolestivého zkracování zobáků, jsou standardy chovu nosnic přijaté v Rakousku ve srovnání s ostatními členskými zeměmi EU na mnohem vyšší úrovni.
 
V uplynulých týdnech předhazovali ochránci zvířat velkým podnikům v bývalém východním Německu, že nezřídily zákonem předepsané výběhy a proto nesprávně deklarují původ vyprodukovaných vajec z bio- nebo volného chovu. Menší velikost podniků a přísnější kontroly v Rakousku garantují, že jsou takové výtky zcela vyloučeny.
 
Ale také významně přísnější rakouské standardy platné v chovu drůbeže zajišťují, že vejce z podlahových nebo volných chovů jsou vyprodukována s větším ohledem na welfare zvířat. Bolestivé a kruté zkracování zobáků je u rakouských nosnic prakticky zrušeno; v Německu a Nizozemsku, dvou nejvýznamnějších exportérů vajec, je to běžná praxe. Experti specializující se na ochranu zvířat GAN (Gesellschaft für artgemäße Nutztierhaltung) proto doporučují nejenom u skořápkových vajec, ale také u všech vajec používaných při výrobě potravin a v gastronomii preferovat rakouská vejce.
 
„V mnoha zemích se z preventivních důvodů (kanibalismus, klování do peří vyvolaných stresem) rutinně provádí zkrácení popř. kupírování zobáků. Slepičkám se v průběhu desátého dne po narození bez umrtvení částečně nebo téměř úplně odstraňuje zobák, který je přitom velmi jemným smyslovým orgánem sloužícím k hmatu a klování zrn. Vybavením hmatovými tělísky a funkcí jsou srovnatelné s konečky prstů u člověka", uvedl prof. Dr. Josef Troxler z Univerzity veterinární medicíny ve Vídni. Často tak může dojít ke ztrátě hmatu.
 
„V Rakousku se o této problematice diskutovalo po dobu více než deseti let. Ochránci zvířat, chovatelé a vědci ve vzájemné spolupráci nakonec dospěli k nastavení takových podmínek v chovu nosnic, že se podařilo prakticky vymýtit negativní jevy jako je kanibalismus a klování peří. Zkracování zobáku se proto provádí pouze ve zcela výjimečných případech. "Rakouští sedláci ukázali, že je tento problém řešitelný", uvedla prezidentka GAN Susanne Fromwald.
 
Ve všech členských zemích EU je zkracování zobáků u kuřat mladších 10 dní povoleno. Informace získané z běžné praxe dokládají, že je tento postup pravidelně a systematicky využíván v podlahových i volných chovech v Německu, Nizozemí a Polsku. V bioprodukci vajec je tento postup zakázán.
 
 
Tier-Experten vergleichen: Legehennenhaltung in Österreich deutlich tierfreundlicher