Bezpečnost potravin

Chléb s vitaminem D zvyšuje hustotu minerálů v kostech

Vydáno: 8. 5. 2005
Autor:

Chléb fortifikovaný vysokým množstvím vitaminu D je podle nejnovějších výzkumů mnohem vhodnější pro ochranu kostí u starších lidí než dosud používané léky určené k výstavbě kostí.

Podle výsledků studie prezentované na posledním zasedání Federace amerických společností pro experimentální biologii (FASEB ) v San Diegu je chléb fortifikovaný vysokým množstvím vitaminu D mnohem vhodnější pro ochranu kostí pro starší lidí než léky určené k výstavbě kostí. V rámci výzkumu, který byl financován americkou pekárenskou společností Natural Ovens bylo zjištěno, že u starších pacientů, kteří denně konzumovali 5000 IU vitaminu D a 320 mg uhličitanu vápenatého prostřednictvím chleba připraveného podle speciální receptury, došlo po uplynutí jednoho roku ke zvýšení hustoty minerálů v bederních kostech o více než 28 %. U pacientů léčených prostředky na výstavbu kostí dochází obvykle ke zvýšení hustoty minerálů v kostech pouze o 8 %. Přestože konzumace chleba s vysokým obsahem vitaminu D byla rovněž ověřena jako prokazatelně bezpečný způsob zvyšování hustoty minerálů v kostech, společnost dosud nezískala schválení k používání tak vysokých dávek vitaminu D. Vědecký výbor pro potraviny EU totiž doporučuje jako nejvyšší bezpečnou hladinu vitaminu D ve výši 50 µg  (2 000 IU), stejně jako americké ministerstvo pro potraviny a výživu. Vyšší dávky vitaminu D jsou považovány za možnou příčinu zvyšování hladiny vápníku v krevním oběhu, potenciálně způsobující závažné onemocnění, hyperkacinémii. Nový výzkum prováděný na University of Medicine v Isai (Rumunsko) a univerzitě v Torontu, zaměřený na exkreci vápníku ukázal, že nedochází ke zvyšování nad „normální hodnotu“. Tyto výsledky budou použity na podporu diskuse o vlivu vitaminu D na zdraví. Vitamin D je přirozeně produkován kůží vystavenou působení UV paprsků při slunění. Nový chléb byl testován na 45 starších osobách v pečovatelském zařízení v Rumunsku, umístěném v zeměpisné šířce podobné řadě míst, kde je intenzita slunečního záření nízká, a to zejména v zimních měsících. Bylo konstatováno, že suplementace vitaminem D redukuje riziko potenciálních život ohrožujících zlomenin u starších osob v ústavní péči o více než 20 %. Společnost Natural Ovens v současné době prodává celozrnný chléb obsahující 600 IU přírodního vitaminu D v jednom krajíčku.

http://www.nutraingredients.com