Bezpečnost potravin

Chemické znečištění: EU ratifikovala Stockholmskou úmluvu o POP

Vydáno: 24. 11. 2004
Autor:

POP jsou toxické, v životním prostředí přetrvávají po generace, jsou schopny přenosu na velké vzdálenosti a kumulují se v lidském i zvířecím těle. Jsou široce využívány v průmyslu a jako pesticidy.

Brusel 18. listopadu 2004 – EU zvýšila úsilí k eliminaci nejnebezpečnějších chemických látek na světě. Ratifikovala Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP). Úmluva představuje dosud nejvýznamnější celosvětové úsilí o zákaz toxických chemických látek. Legislativa EU již všechna ustanovení úmluvy zakotvuje. Tím, že se stala smluvní stranou úmluvy, však může Evropská unie prosazovat její efektivní realizaci po celém světě a umožňuje jí to zasazovat se o zařazení dalších látek do celosvětového zákazu. POP jsou toxické, v životním prostředí přetrvávají po generace, jsou schopny přenosu na velké vzdálenosti a kumulují se v lidském i zvířecím těle. Jsou široce využívány v průmyslu a jako pesticidy. Stopy těchto látek lze nalézt u lidí i zvířat po celém světě. EU uložila svou ratifikační listinu v OSN v New Yorku a řádnou smluvní stranou úmluvy se stane o 90 dní později. Další podrobnosti o POP: http://europa.eu.int/comm/environment/pops/index_en.htm .
[Podkladový text IP/04/1379]: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1379&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en .

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz
ZEK, Týden, 24. 11. 2004