Bezpečnost potravin

Cheese Science 2006

Vydáno: 21. 9. 2006
Autor:

Sborník přednášek z konference konané v Sydney v červenci 2006.

Cheese Science 2006
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 51554 ; Vydáno : 21.9. 2006 ; Autor : Ing. Irena Suková
Sborník přednášek z konference konané v Sydney v červenci 2006.
Na sýrařské konferenci „Cheese Science 2006“ konané v Sydney v červenci 2006 byla problematika související s výrobou sýrů rozdělena do osmi sekcí.
A: Molekulární genetika
B: Zrání sýrů
C: Sýrové aroma
D: Startovací a přídatné kultury (tradice, technologie, aplikace)
E: Sýry jako prostředky šíření funkčních složek
F: Mikrostruktura sýrů a ovlivňování fyzikálních vlastností
G: Nové a perspektivní výrobní technologie (použití vysokého tlaku, fosfolipázy, přídavek bílkovin, úprava pH aj.)
H: Výhledy
Názvy přednášek jsou uvedeny v obsahu níže citovaného časopisu, vydávaného Australskou mlékárenskou asociací DIAA (Dairy Industry Association of Australia) dvakrát ročně, na s. 50-51.
Austral. J. Dairy Technology, 61, 2006, č. 2