Bezpečnost potravin

Charta WHO proti obezitě

Vydáno: 18. 1. 2007
Autor: pospisilova

V listopadu 2006 byl v Istanbulu na konferenci ministrů podepsán dokument, který má ovlivnit a motivovat politiku jednotlivých států.

Ve dnech 15. – 17. listopadu 2006 pořádala evropská sekce WHO v Istanbulu konferenci ministrů věnovanou výhradně obezitě, na níž byla podepsána „Charta boje proti obezitě“. Cílem dokumentu je ovlivnit a motivovat politiku jednotlivých států tak, aby usilovaly o omezení dopadu reklamy pokrmů a nápojů s vysokým energetických obsahem a o vypracování opatření v mezinárodním měřítku. Dokument vyzývá především k ochraně dětí před reklamou nezdravých výrobků, protože se odhaduje, že v r. 2010 by mohlo být 10 % dětí obézních. Principy uvedené v chartě mají být konkretizovány v evropském akčním plánu o výživě a fyzické aktivitě, o němž bude příští rok v září jednat WHO.
 
Další zdroje:
 
 
 
Stanovisko rakouského potravinářského průmyslu k chartě (v němčině)
 

http://www.euro.who.int/document/e89567.pdf