Bezpečnost potravin

CH

Vydáno: 6. 11. 2004
Autor:

chinin - cholesterol

Chinin

Chinin je alkaloid nacházející se v kůře chinovníku lékařského (Cinchona officinalis) a dalších stromů příbuzných druhů, kde tvoří asi 70 % celkového obsahu alkaloidů, které jsou přítomny v množství 5-8 %. Za alkaloidy jsou považovány dusíkaté bazické sloučeniny (tvořící soli s kyselinami), které vykazují různé biologické účinky. Skupina alkaloidů zahrnuje více než 5 000 sloučenin, které se nejčastěji vyskytují jako směsi v různých částech vyšších rostlin (semena, listy, kořeny, kůra aj.). Chinin se připravuje výhradně izolací z kůry chinovníku, a to ve formě hydrochloridu nebo sulfátu. Uplatňuje se jednak v medicině jako prostředek proti malárii a horečkám, dále pak v potravinářství, kde se používá jako standard hořkosti a prostředek k hořčení tonizujících nealkoholických nápojů i alkoholických nápojů. Prahová hodnota vjemu hořké chuti chininu je asi 10 mg.dm-3. V nápojích, které byly vystaveny přímému slunečnímu záření dochází velmi rychle k rozkladu chininu, posléze ke ztrátě hořké chuti a vzniku opalescence (zakalení). Chinin je typický protoplasmatický jed, který inhibuje různé enzymy, lokálně dráždí tkáně a vykazuje značný vliv na příčně pruhované svalstvo. Jeden gram chininu již navozuje chininovou opilost, nad 5 g většinou spolehlivě vzniká akutní otrava. Smrtelnou dávkou může být už 10 g. Přípustný denní příjem (ADI) chininu pro dospělé osoby je 40 mg/kg. Nápoje obsahující chinin nejsou vhodné pro těhotné ženy, protože mohou případně vyvolat i potrat. Používání chininu je regulováno. Podle přílohy č. 5 „Podmínky použití kofeinu a chininu při výrobě potravin“ k vyhlášce 447/2004 Sb.  o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu je pro nealkoholické nápoje povoleno maximálně 75 mg.dm-3, v hořkých alkoholických nápojích max. 300 mg.dm-3 chininu (počítáno jako volná báze). Veškeré nápoje i příslušné přípravky musí být označeny termínem „obsahuje chinin“.   (kop)

 

Cholesterol

Cholesterol je součástí tuků živočišného původu a je jediným sterolem, který člověk (a savci obecně) dovede syntetizovat. V organismu je potřebný pro tvorbu hormonů a vitaminu D a jako prvek, který napomáhá tělu zpracovávat tuky, které jíme. Ve stravě je obsažen ve větším množství v potravinách pouze živočišného původu, především ve vaječném žloutku (bílek cholesterol neobsahuje), vnitřnostech (včetně játrových paštik), mase, uzeninách, živočišných tucích (máslo, sádlo), v mléce a sýrech. V rostlinných potravinách se nevyskytuje téměř vůbec. Lidský organismus cholesterol nezbytně potřebuje (denně zhruba 2 g), větší část si ale dokáže sám syntetizovat (v játrech). Zvýšený příjem cholesterolu ve stravě může vést k hypercholesterolemii. Denní příjem  v potravě by neměl přesáhnout 0,3 g. Stejně jako celkový obsah cholesterolu, je důležitý i poměr mezi lipoproteinem s vysokou hustotou (HDL), který je považován za „hodný“ cholesterol a lipoproteiny s nízkou (LDL) nebo velmi nízkou (VLDL) hustotou, které jsou považovány za „zlý“ cholesterol. Máte-li vysoký cholesterol, měli byste se pokusit o jeho snížení dodržováním následujících doporučení:
Jezte potraviny s nízkým obsahem nasycených tuků, celkového tuku a cholesterolu, jezte jídla bohatá na škrob a vlákninu (ovoce, zeleninu, chléb, obiloviny, těstoviny, hrách, fazole), pravidelně cvičte, pokud máte nadváhu, snažte se zhubnout. (kop)