Bezpečnost potravin

Český ekologický ústav: Jsme tady také

Vydáno: 14. 12. 2004
Autor:

Bude spravovat integrovaný registr znečištění a dohlížet na proces integrované prevence znečišťování v podnicích a dalších provozech. Zapojil se také do programů ekologického vzdělávaní a řídí certifikaci ekologicky šetrných výrobků.

Český ekologický ústav (ČEÚ) dnes uspořádal tiskovou konferenci, na které se snažil upozornit na svou činnost. Čím se zabývá? Bude spravovat integrovaný registr znečištění a dohlížet na proces integrované prevence znečišťování v podnicích a dalších provozech. Zapojil se také do programů ekologického vzdělávaní a řídí certifikaci ekologicky šetrných výrobků: http://www.ekoznacka.cz/ . Veřejnosti pak mohou sloužit především rozsáhlé databáze informací o životním prostředí.
V příštích letech chce ČEÚ pracovat především na jednotném informačním systému o životním prostředí ČR. „V naší republice teď existuje 37 informačních systémů, které se týkají životního prostředí. Jakákoli koordinace přinese úspory,“ vysvětlil ředitel ČEÚ Erik Geuss. V ideálním případě by v budoucnu měli zájemci všechny dostupné informace o prostředí najít na jednom místě (a poskytovatelé informací by je měli také na jednom místě „odevzdávat“). Už dnes však lidé na stránkách ústavu najdou rozsáhlé databáze, od přehledu havárií na vodách, přes mapy obsahu těžkých kovů v půdě, až po hlukové mapy nebo evidenci pokut za poškozování životního prostředí.
Český ekologický ústav se také stará o integrovaný registr znečištění (víc zde) a zpracovává žádosti o provoz podle zákona o integrované prevenci znečišťování. Dobrozdání podle tohoto zákona by víc než 1300 provozů mělo obdržet do 30. října 2007. „Je zajímavé, že za nejšpinavější oblasti České republiky jsou považovány severní Morava a severozápadní Čechy. Ono to podle některých ukazatelů tak skutečně je. Nejvíc provozů, které musejí žádat o integrované povolení, ale neleží v těchto regionech, ale ve středních Čechách,“ upozornila při konferenci Rut Bízková z oddělení zahraničních a vnějších vztahů ČEÚ.
Pod hlavičkou ČEÚ působí také Agentura pro ekologicky šetrné výrobky. Jejich sortiment by ústav rád rozšiřoval. „Jednou by pro všechny základní lidské potřeby měly existovat šetrné varianty výrobků,“ maloval růžovou budoucnost ředitel ústavu. Po ekologicky šetrných výrobcích, které ČEÚ slibuje na začátku příštího roku propagovat výraznou reklamní kampaní, se prý chtějí zaměstnanci ústavu věnovat i ekologicky šetrným službám. „Je to i ve světě nové, ale například v oblasti turistického ruchu by to mohlo mít velkou budoucnost,“ řekl ředitel ČEÚ Erik Geuss.
Jan Stejskal

http://www.ekolist.cz
EkoList, 10. 12. 2004