Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek České noviny se v lednu věnovaly biotechnologiím do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

České noviny se v lednu věnovaly biotechnologiím

Vydáno: 15.2.2019
Tisk článku
Autor: Biotrin
Informace organizace BIOTRINFoto: Shutterstock

V lednu vyšlo několik článků o biotechnologiích v českých periodikách. Podstatnou zásluhu na tom mají diskuze ohledně loňského rozhodnutí Evropského soudního dvora, který přisuzuje novým technikám šlechtění, např. CRISPR, stejný legislativní status jako GMO (dále jen rozhodnutí ESD), a z toho vyplývající požadavky na změnu zastaralé GMO legislativy.

Týdeník Zemědělec např. ve svém prvním letošním čísle (1-2/2019) zmiňuje výzvu vědců z Centra regionu Haná v Olomouci (informovali jsme zde) v článku "Vyzvali k změně legislativy" na str. 3.

Dále v článku "Hovořili o novinkách v oboru" na str. 26 je uvedeno vyjádření zástupkyně Ministerstva zemědělství, ředitelky odboru Vědy, výzkumu a vzdělávání, Ing. Pavlíny Adam, Ph.D., k rozhodnutí ESD. Podle Ing. Adam je škoda, že takové rozhodnutí padlo, za špatné považuje, že takové rozhodnutí padlo bez předchozí diskuze, a dodala, že by vědecká komunita měla mít možnost se k tomu vyjádřit.

Ve stejném článku je i vyjádření Mgr. Tomáše Moravce, Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., který mj. konstatuje, že rozhodnutí ESD určitě bude omezovat šlechtitele v EU. I on volá po změně regulace GMO v EU: "Zákon je z roku 2001, tehdy byl kvůli principu předběžné opatrnosti opodstatněný. Nyní máme zhruba třicet let zkušeností, nelze donekonečna tvrdit, že o tom nic nevíme."

V dalším lednovém čísle Zemědělce (4/2019) je článek "Co chce Evropská unie?" (str. 31), resp. rozhovor s výkonným ředitelem Spolku pro komodity a krmiva, Ing. Josefem Svobodou, CSc., na téma GMO-free produkce potravin a krmiv. Ing. Svoboda nesouhlasí s vynucováním GMO-free produkce v celé EU a následováním rakouského vzoru. Je pro náležité informování spotřebitele na základě vědeckých poznatků.

V rozhovoru mj. uvádí: "Především producenti drůbeže a vepřového by ve vlastním zájmu měli položit na stůl reálné argumenty pro a proti GMO, aby si český konzument udělal správný obrázek na základě vědeckého přístupu. ... Producenti mají své argumenty: v non-GM sóje je vyšší riziko pesticidů a produkt bude stát více." a dále pak "Prioritou by mělo být vysvětlit lidem, že produkt bude o tolik dražší a nebude mít žádnou přidanou hodnotu." Ing. Svoboda také reagoval na rozhodnutí ESD slovy: "... pan Mendel by se musel v hrobě obracet, jak lidé dokážou zneužít vědecké poznání. Co možná pohne lidskou společností, je, až se pomocí těchto technik vyléčí nyní nevyléčitelná choroba."

V Panoramě Hospodářských novin ze dne 30. ledna 2019 vyšel článek s názvem "Odolnější a sladší", pojednávající podrobně o aktuální situaci kolem moderních technik šlechtění rostlin, zejména o GMO a CRISPR. Kromě praktických příkladů ze zemědělské praxe (pěstování Bt kukuřice v EU) i šlechtitelské praxe (pálivá rajčata, sladší jahody, bezalergenní obiloviny nebo buráky) článek uvádí i vyjádření předních osobností v oboru, jak z ČR, tak i EU, zejména k rozhodnutí ESD a jeho následkům.

Např. Petra Jorasch z Evropské semenářské asociace uvádí: "Některé šlechtitelské společnosti už své výzkumné aktivity ukončily nebo se soustřeďují na produkty pro země mimo EU, kde se tyto rostliny nepovažují za GMO, jako například Spojené státy, Argentina, Chile nebo Brazílie." Článek také přehledně zpracovává historii a metody šlechtění a pěstování GM kukuřice v ČR.

Také magazín vysokých škol Universitas se v lednu věnoval tématu moderních biotechnologií, a to prostřednictvím článků "Usnadněte povolování GMO v Evropě, žádají čeští vědci" a "Lidé se bojí GM plodin z neznalosti. GM bakterie pro inzulín či kosmetiku nikomu nevadí".

V prvním ze jmenovaných článků jsou konkrétní vyjádření našich předních českých vědců v oblasti biotechnologií a též konkrétní stanoviska zástupců ministerstev, kterým vědci zaslali svá nesouhlasná stanoviska a výzvy v souvislosti s rozhodnutím ESD. Druhý z článků přináší rozhovor s prof. RNDr. Ivo Frébortem, CSc., Ph.D., biochemikem a ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Přímé odkazy na tyto články viz Zdroje níže.

 

Zdroje:
Zemědělec (1-2/2019),
Zemědělec (4/2019),
Hospodářské noviny (30. ledna 2019, Panorama)
https://archiv.ihned.cz/c1-66454830-odolnejsi-a-sladsi
Universitas (3. ledna 2019):
https://www.universitas.cz/tema/2356-usnadnete-povolovani-gmo-v-evrope-zadaji-cesti-vedci?utm_source=newsletter_156&utm_medium=email&utm_campaign=novinky-z-vysokeho-skolstvi,   
https://www.universitas.cz/tema/2358-lide-se-boji-gm-plodin-z-neznalosti-gm-bakterie-pro-inzulin-ci-kosmetiku-nikomu-nevadi-rika-biochemik-z-olomouce.

 

Zdroj článku: BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021