Bezpečnost potravin

Česká legislativní opatření v důsledku povodní

Vydáno: 18. 9. 2002
Autor:

nařízení vlády, podpora bydlení, finanční pomoc fyzickým i právnickým osobám a obcím

Vláda vydala řadu dále uvedených nařízení týkajících se bydlení (Sbírka zákonů rozeslaná 28. 8. 2002), kterými se má pomoci osobám postiženým povodněmi. Tato opatření vstupují okamžitě v platnost.
394/2002 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v r. 2002.
395/2002 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v r. 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení.
396/2002 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v r. 2002 (a změnové nařízení 397/2002 Sb.).
398/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutým bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů.
399/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
Sbírka zákonů, 2002, částka 140